Album foto

 


Adresa: Alba Iulia
Str. Gladiolelor nr. 25
judetul Alba
Adresa de corespondenta:
510193 Alba Iulia
Str. Clujului, nr. 29 A
Telefon: +40258 813800
Fax: +40258 813800
E-mail: ascalba@yahoo.com 

CINE SUNTEM NOI?
Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.
Programe de formare profesională
Asociația „Sprijiniți copiii“ Alba Iulia este furnizor autorizat de formare profesională continuă a adulților pentru programe de inițiere, calificare și perfecționare. Asociația este recunoscută la nivel regional și național pentru preocupările pe care le are în domeniul dezvoltării resurselor umane proprii, ale partenerilor, precum și a celor din comunitățile în care activează.
Școala proiectelor 2006-2014
imagine secundară Asociația „Sprijiniți copiii“ Alba Iulia desfășoară un complex de acțiuni de facilitare a atragerii de fonduri în comunități.
Școala de animație socio-educativă 2001-2014
imagine secundară „Școala de animație socio-educativă“ are ca scop redecoperirea valențelor formativ educative și de socializare ale jocului, care reprezintă o metodă cu un mare potențial de formare și dezvoltare a personalității complete a copilului.

Complex de servicii integrate Pianu, Proiect finanat prin Granturile SEE http://complexpianu.ro/