Share This Post

Actualitate / Carusel de știri

Comunicat de presa- Asociația ”Sprijiniți copiii” în fața unui nou început.

Asociația ”Sprijiniți copiii” în fața unui nou început. A lansat public proiectul: “Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte” POCU/74/6/18/103810

Asociatia ”Sprijiniți Copiii” Alba Iulia, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația ”Centrul de Resurse pentru Servicii Sociale”- CERESS Alba și Comuna Pianu lansează proiectul ”Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte”, proiect susținut de Școala Gimnazială Săsciori și Școala Gimnazială Pianu de Sus în calitate parteneri asociați. Implementat în perioada 12.09.2018 – 11.07.2021, proiectul are drept scop ”dezvoltarea, timp de 34 de luni, a unui mecanism local de măsuri integrate care să contribuie la creșterea calității educaționale în 9 structuri școlare din satele izolate de munte din județul Alba”.

Grupurile țintă ale proiectului provin din 13 sate, respectiv: Comuna Pianu (Pianu de Jos, Pianu de Sus, Purcăreți, Plaiuri, Strungari), Comuna Săsciori (Răchita, Loman, Pleși, Tonea, Căpâlna), Comuna Săliștea   (Mărgineni) și satele Călene și Mugești aparținătoare de orașul Cugir. Vor beneficia de proiect 340 de antepreșcolari și preșcolari; 350 de elevi din ciclul primar și gimnazial și 65 de cadre didactice. În aceste sate riscul de abandon școlar și mediocritate educațională este generat de scăderea populației școlare, fapt care a condus la închiderea mai multor grădinițe și școli, efectuarea navetei de la cele mai mici vârste, practicarea claselor comasate și a învățământului simultan etc. De exemplu, în acest an școlar peste 84 % dintre preșcolarii și elevii înscriși la cele două școli asociate învață în clase comasate, situație care îngreunează procesul educativ. O altă caracteristică este practicarea transhumanței în 12 dintre satele țintă, mod de viață care produce efecte negative asupra educației copiilor. Pe munte, din păcate, prioritare sunt animalele, nu copiii! Riscuri de tot felul marchează viața celor mici, dar și a celor mai mari dintre copii care primesc responsabilități peste capacitățile lor fizice și psihice și întrerup 4-5 luni orice legătură cu procesul de învățare și socializare. În vara anului 2018 pe Vârful Recea au fost ”peste 200 de copii fără copilărie”!

Proiectul oferă soluții viabile la multe dintre problemele din zonă, respectiv se înființează servicii de îngrijire și educație timpurie (copii sub 3 ani), se susține activitatea grădinițelor prin activități de după-amiază generic denumite ”Grădinița după grădiniță”, se organizează, tabere, excursii educaționale, mai multe grupe prin Programul ”Școală după școală, se asigură costurile de funcționare pentru Campusul școlar Strungari etc.

Pentru cele 65 de cadre didactice se va elabora Profilul de competențe profesionale, instrument creat de specialiștii proiectului prin care se pot identifica nevoile de formare conținuă în relație cu Standardul ocupațional-profesor. Totodată, acestea vor beneficia de un program de perfecționare a competențelor transversal în domeniile: ”Dezvoltarea instituțională a școlii”; ”Managementul clasei”; ”Relația școală –familie- comunitate”.

Avem mai multe elemente de noutate absolută în proiect.Vom înființa o Unitate mobilă de sprijinire a procesului educativ cu asistenți sociali, animatori socio educativi, psihopedagog, sociolog, consilier de orientare în carieră etc. Totodată, pe Vârful Recea (cota 1200m), vara va funcționa o zonă prioritară pentru educație destinată celor mai mici dintre copiii familiilor aflate în transhumanță”, susține prof. Doina Bocșa, președinta Asociației ”Sprijiniți copiii”.

Valoare totală a proiectului este de 6.120.057,13 lei, din care 6.084.868,28 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă solicitată, adică 99,43% din valoarea totală eligibilă.

Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Detalii suplimentare se pot obține la telefon/fax: 0258/813800 sau email ascalba@yahoo.com, persoană de contact Chirila Gabriela Claudia, manager de proiect.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte