Share This Post

Actualitate

Cadrele didactice își perfecționează cunoștiințele în domeniul animației socio-educative

Cadrele didactice își perfecționează cunoștiințele în domeniul animației socio-educative

In perioada 22.06. – 7.07.2015 în cadrul proiectului Complex de servicii integrate Pianu s-a desfășurat cursul de perfecționare profesională animator socio – educativ. Furnizorul de formare profesională autorizat care a sustinut orele de teorie și practică aferente acestui curs este Asociația ASERTIV Târgu – Mureș. In urma susținerii examenului final de absolvire cei 20 de participanți au dobândit următoarele competențe profesionale: Comunicare integractivă; Efectuarea muncii în echipă, Dezvoltarea profesională proprie, Elaborarea proiectelor de animație, Asigurarea securitătii participanților la activitate, Promovarea activității și imaginii organizației, Coordonarea echipei pluridisciplinare de animație, Implementarea proiectelor complexe de animație, Dezvoltarea comportamentului prosocial.
Resursele financiare au fost asigurate cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009 -2014 și administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Socială.
Relații suplimentare despre proiect pot fi obținute de la sediul administrativ al proiectului, Comuna Pianu, str Principală nr. 94 tel/fax:0258761111 email: primariacomuneipianu@yahoo.com, persoană de contact manager proiect, Catargiu Camelia Cristina sau asistent relații publice si comunicare, Savu Maria tel/fax: 0258813800.

Asistent relații publice și comunicare,
Savu Maria

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte