Blog

Share This Post

PROGRAM: EDUCAȚIE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

Centrul Social Multifuncţional Alba Iulia

Centrul Social Multifuncţional Alba Iulia

Scop: Prevenirea mediocrităţii educaţionale şi a riscului de marginalizare socială pentru 40 de copii proveniţi din familii defavorizate.

Structura instituţiei pe servicii:
a) Centrul de zi
Anual în cadrul centrului au fost asistaţi peste 60 şcolari mici proveniţi din familii marcate de sărăcie, şomaj şi marginalizare socială. Rezultatele obţinute au fost deosebite, respectiv abandonul şcolar şi absenteismul fiind eradicate din rândul beneficiarilor asistaţi. Dintre serviciile furnizate amintim: identificare de nevoi, evaluare socială, educaţională şi comportamentală, informare, consiliere, socializare, supraveghere şi educaţie diferenţiată
b) Reţea de servicii la domiciliu
Serviciul a fost specializat in furnizarea de servicii pentru persoane cu nevoi speciale. Au fost asistate anual un număr de 25 de persoane, în special copii cu dizabilităţi, dar şi adulţi. În acordarea serviciilor la domiciliu, personalul specializat al instituţiei a asigurat servicii diverse, dintre care amintim: informare, consiliere, socializare, reprezentare de interese, asigurarea alimentelor de bază, evaluare psiho – socială şi medicală etc.

Impactul produs:
• îmbunătăţirea frecvenţei şcolare şi eliminarea abandonului şcolar din rândul copiilor asistaţi
• reducerea distanţei sociale dintre copiii cu dizablităţi şi colegii lor de generaţie
• atingerea standardelor de dezvoltare fizică de către beneficiarii serviciilor

Lecţii învăţate:
• voluntarii pentru servicii sociale au nevoie de expertiză
• responsabilizarea adulţilor din familiile asistate cere hotărâre şi multă muncă de convingere

Evenimentele anului:
• Acreditarea Centrului de ZI
• Expoziţia de Paşte cu produse realizate de copiii din judeţele Alba, Hunedoara şi Suceava

Parteneri:
Şcoala generală „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia

Surse de finanţare:
MMSSF în baza Legii 34/1998
Resurse ale partenerilor

Echipa:
1 sociolog, 2 asistenţi sociali,1 responsabil financiar,1 animator socio-educativ, 1 secretar,1 îngrijitor spaţiu

Beneficiari:
67 beneficiari proveniţi din 54 familii aflate în situaţii de criză

Voluntari:
50 de liceeni, studenţi şi cadre didactice

Proverbul paginii: „ Înveţi învăţând pe alţii”

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte