Blog

Share This Post

PROGRAM: EDUCAȚIE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

Centrul Social Multifuncţional Orăştie

Centrul Social Multifuncţional Orăştie

Scop: Reducerea riscului de abandon familial şi şcolar şi a excluderii sociale pentru familii sărace care au în îngrijire copii.

Structura instituţiei pe servicii:
• Centrul Social Multifuncţional Orăştie este o Instituţie privată de asistenţă socială care s-a dezvoltat în timp şi anual am avut cel puţin 3 servicii sociale:
• Centrul de zi pentru copii
• Adăpost temporar
• Reţea la domiciliu

Pentru rezolvarea problemelor grupului ţintă am furnizat următoarele servicii:
• identificare de nevoi,
• acoperirea nevoilor primare,
• supraveghere,
• socializare,
• evaluare socio – medicală,
• sprijin în efectuarea temelor,
• educaţie pentru viaţă

Impactul produs:
– creşterea numărului copiilor care au atins standardele de dezvoltare fizică datorită asigurării ea necesarului zilnic de calorii şi vitamine- schimbarea atitudinii faţă de şcoală şi îmbunătăţirea situaţiei educaţionale
– îmbunătăţirea comportamentului şi a stării de sănătate

Lecţii învăţate:
– nu poţi cere rezultate şcolare bune unui copil subnutrit
– nevoile primare neacoperite la timp încetinesc apariţia nevoilor superioare de stimă, apreciere, autorealizare etc.
– familia pentru a funcţiona normal este necesar să primească toţi membri ei servicii, nu doar copiii.

Evenimentele anului :
*Campani „Frate pentru Frate”
Campania stradală ”Mărţişor împreună
Spectacol folcloric pentru stângerea de fonduri necesare copiilor sinistraţi
Sesiunea tematică „Familia mea”

Parteneri :
Asociaţia Sprijiniţi copiii
Primăria Municipiului Orăştie

Surse de finanţare:
Bugetul local, în baza Legii 34/1998
Resurse ale partenerilor
PHARE 2005

Echipa : sociolog, asistent social, psiholog, economist, secretar, pedagog, animator socio-educativ, îngrijitor.

Beneficiari:
159 de beneficiari de serviciii
1175 beneficiari de activităţi

Voluntari: 24

Proverbul paginii:
„Învaţă să ceri ajutor atunci când ai nevoie pentru aţi putea fi acordat la timp, iar atunci când îl primeşti, preţuieşte-l ”

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte