Share This Post

Actualitate

Comunicat de presă “COLOCVIILE PĂRINȚILOR”

Comunicat de presă “COLOCVIILE PĂRINȚILOR”

Comuna Pianu și Asociația ”Sprijiniți Copiii” Alba Iulia, continuă cu succes implementarea proiectului ”Complex de servicii integrate” Pianu, finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009 -2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Amintim faptul ca in perioada februarie 2015 – ianuarie 2016 am desfasurat în cadrul scolilor asociate o serie de activitati menite să îmbunatatescă procesul educațional al elevilor, respectiv, să reducă abandonul școlar, să îmbunătățească comportamentul școlar și gradul de incluziune socială.
In lunile ianuarie şi februarie 2016 se desfaşoară subactivitatea Colocviile părinților – actiune de întărire a comunicării dintre familie, scoală și comunitate în care sunt analizate cauzele care generează abandon școlar și mediocritate socială, dar și facilitățile prevăzute de lege și soluțiile pe care le oferă parteneriatul nostru. In această perioadă se vor colecta date cu privire la calificative/medii pe discipline și absențe nemotivate înregistrate la sfârsitul semestrului I al anului scolar 2015 – 2016 obținute de fiecare elev – beneficiar al proiectului. Pe baza informațiilor furnizate de fiecare şcoală asociată se întocmeşte Situația statistică referitoare la evoluția educatională a elevilor aceasta urmând a fi prezentată în cadrul intâlnirilor cu parinții şi cadrele didactice din fiecare şcoala asociată, planificate sa se desfaşoare la sfârşitul lunii februarie 2016.
Relații suplimentare pot fi obținute de la sediul administrativ al proiectului, Comuna Pianu, str Principală nr.94 tel/fax:0258761111 email: primariacomuneipianu@yahoo.com, persoana de contact manager proiect, Catargiu Camelia Cristina sau de la Asociația ”Sprijiniți Copiii”, tel/fax: 0258761790, persoana de contact Neag Mariana, coordonator complex.

Coordonator proiect,
Catargiu Cristina

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte