Share This Post

PROGRAM: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Formare pentru Dezvoltare

Formare pentru Dezvoltare

Problema identificată: Nivelul redus de abilităţi de comunicare, muncă în echipă şi promovare a imaginii în rândul punctelor de lucru noi şi a filialei asociaţiei.

Soluţia găsită de noi: Înfiinţarea unui Departament de Relaţii Publice şi organizarea de instruiri intensive pentru 20 de salariaţi, colaboratori şi voluntari ai asociaţiei.

Descriere: Proiectul „Formare pentru dezvoltare” a asigurat perfecţionarea structurii de execuţie a asociaţiei, îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi a muncii în echipă în cadrul filialei Hunedoara şi a punctelor de lucru arondate ei, respectiv Călan, Hunedoara şi Orăştie.
Departamentul de Relaţii Publice înfiinţat s-a preocupat de formarea şi promovarea imaginii asociaţiei, îmbunătăţirea comunicării cu mediul intern şi extern, creşterea numărului de sponsori şi a vizibilităţii în presa locală.

Impact:
• dezvoltarea capacităţii organizaţionale a asociaţiei;
• deschiderea organizaţiei spre mediul de afaceri ;
• maturizarea echipelor şi ajungerea lor în etapa funcţională într-un timp realativ scurt;
• schimbarea atitudinii mass media faţă de problemele sectorului neguvernamental .

Lecţii învăţate de noi:
• Relaţiile Publice sunt cheia succesului ;
• Fără investiţii în oameni nu apar performanţele;
• Furnizorii de training sunt o necesitate.

Parteneri:
Asociaţia „Sprijiniţi copiii”;
Asociaţia CERESS .

Echipa: 1 specialist relaţii publice, 1 sociolog, 1 secretar proiect.

Beneficiarii : 20 de salariaţi, colaboratori şi voluntari ;

Voluntarii:
6 studenţi şi liceeni.

Proverbul paginii: „Dacă vei fi stăpân pe ziua de azi, vei depinde mai puţin de ziua de mâine” ( Seneca)

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte