Programe și proiecte

Descriere programe ASC

Programele asociației reprezintă un cumul de mai multe proiecte, activități și intervenții de lungă durată cu scopul de a asigura un cadru difențiat de acțiune asupra cauzelor care generează nivel redus de dezvoltare educațională, socială și comunitară… [Read more]

PROGRAM: EDUCAȚIE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ
Vezi mai mult

Academia DI Piano

21 ani de Sinergii educationale pentru copii si tineri. Evolutia Partenerilor asociati judetul Alba.

Complex de Servicii Integrate – proiect demarat în comuna Pianu, judetul Alba

Comuna Pianu în parteneriat cu Asociația ”Sprijiniți copiii” Alba Iulia implementează până în luna a...[Read More]

Centrul educativ „Casa din Munte“ Strungari

Proiectul are ca scop prevenirea abandonului şcolar pentru 40 de copii din satele de munte în vedere...[Read More]

ȘCOALA DE ANIMAȚIE

Scop: Asigurarea unui cadru organizat de cunoaștere și satisfacere a nevoilor de timp liber și relaț...[Read More]

  • 1
  • 2
  • 4

PROGRAM: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
See All Items

Programe de formare profesională

Asociația „Sprijiniți copiii“ Alba Iulia este furnizor autorizat de formare profesională continuă a adulților pentru programe de inițiere, calificare ...[Read More]

Caravana Măsurilor Active pentru Şomeri Hunedoara

I. Caravana măsurilor active pentru șomeri Hunedoara II. Parteneri: • Asociaţia „Sprijiniţi copii” A...[Read More]

Formare pentru Dezvoltare

Problema identificată: Nivelul redus de abilităţi de comunicare, muncă în echipă şi promovare a imag...[Read More]

Caravana Măsurilor Active pentru Şomeri Alba

1. Titlul: CARAVANA MĂSURILOR ACTIVE PENTRU ŞOMERI ALBA 2. Sedii de implementare: • Alba Iulia, str....[Read More]

Calificări profesionale la standarde europene

Interactively procrastinate optimal manufactured products via backward-compatible networks. Dramatic...[Read More]

  • 1
  • 2

PROGRAM: SALVAREA IDENTITĂȚII NAȚIONALE
See All Items

“COLINDUL ÎN TRANSILVANIA” – ELEMENT ESENŢIAL AL IDENTITĂŢII POPORULUI ROMÂN

Numele solicitantului: Fundaţia Culturală TerrArmonia Parteneri: Asociaţia “Sprijiniţi Copiii” Alba Iulia Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj Napoca Fundația pentru Dezvoltarea...[Read More]

INCLUZIUNE SOCIALĂ PRIN CULTURĂ

1. Numele solicitantului: Fundaţia Culturală TerrArmonia 2. Parteneri ai proiectului: • Academia de ...[Read More]

EDUCAȚIE CULTURALĂ PRIN TRADIȚII

1. Numele solicitantului: Fundaţia Culturală TerrArmonia 2. Parteneri ai proiectului: • Academia de ...[Read More]

COLINDE ROMÂNEŞTI

Numele şi rolul fundaţiei: Fundaţia Culturală TerrArmonia Alba Iulia – iniţiator şi coordonato...[Read More]

ETHNOS MILENIUL III

Proiectul a sensibilizat structuri diverse ale socieţătii civile asupra nevoii de salvare şi promova...[Read More]

  • 1
  • 2

PROIECTE

Complex de Servicii Integrate Pianu

”Complex de servicii integrate” Pianu este un proiect care facilitează accesul la școală și susține incluziunea socială pentru copiii în siuații de risc din județul Alba. Prin proiect sunt dezvoltate servicii care contribuie la reducerea riscului de abandon școlar, dar se înființează și facilități /măsuri noi care susțin cunoașterea nevoilor grupurilor țintă...[Read More]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte