Share This Post

Actualitate

Proiectul ”Complex de servicii integrate ” Pianu se prelungește cu 4 luni

Proiectul ”Complex de servicii integrate ” Pianu se prelungește cu 4 luni

Strungari_Foto_Simbol_complexȘtirea zilei : 29 august 2016

Proiectul ”Complex de servicii integrate ” Pianu se prelungește cu 4 luni

 

Promotorul proiectului, Comuna Pianu , a  solicitat  FRDS – operatorul de program –  prelungirea  duratei de implementare până la 31 decembrie 2016, solicitare care s-a aprobat prin Actul adițional nr. 4 la Contractul de finanțare.

Reamintim faptul că  proiectul este finanţat cu suma de 1.943.931,60 lei prin  Programul  RO10 – CORAI, program  derulat  prin  intermediul  Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.

La data solicitării toți indicatorii proiectului erau îndepliniți, iar prelungirea  duratei de implementare va contribui la:

  • Îmbunătățirea gradului de integrare socială pentru copiii care au beneficiat mai puține luni de serviciile proiectului, respectiv au fost luați în evidență şi incluşi în proiect  în perioada  ianuarie – mai 2016.
  • Menținerea între beneficiarii proiectului a copiilor care în urma evaluării finale s-a constat că au nevoie de mai mult timp de servicii de integrare socială pentru a obține  impactul scontat.
  • Creșterea numărului de beneficiari cu 90 din rândul copiilor care intră în clasele zero, aI-a  și a -V-a , fapt care conduce la creşterea indicatorului „ de COPII beneficiari direcţi ai proiectului „ de la 400, planificaţi iniţial, la 490.

În perioada de prelungire vom furniza diferențiat servicii sociale și intervenții pentru  250 de copiii, dintre care 90 nou intrați ca şi beneficiari în  anul școlar 2016-2017.

 

Asistent relații publice și comunicare,

Tör Maria

 

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte