Relații publice

”Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte” – un proiect care susține prevenirea abandonului școlar

Proiectul se desfășoară în 8 grădinițe, 9 școli primare și 5 școli gimnaziale din satele Pianu de Jos, Pianu de Sus, Strungari, Purcăreți, Răchita, Căpîlna, Loman, Pleși și Tonea. Toate satele sunt învecinate, iar partea montană reprezintă peste 85% din suprafața localităților amintite, acestea fiind așezate pe o diferență de nivel de la 300 m până la 1374 m. Scăderea populației, inclusiv a celei școlare, a condus la închiderea unor structuri de învățământ. În prezent nu există grădiniță în satele Plaiuri, Mugești, Călene, Margineni, Tonea și Pleși. Totodată, există doar învățământ primar în Purcăreți, Mugești, Căpîlna, Pleși și Tonea, fapt care a condus la migrarea populației școlare spre școlile din Strungari (Campus scolar) și Loman (internat). Obiectivele specifice ale proiectului: Dez...[Read More]

Descriere programe ASC

PROGRAMELE ASOCIAȚIEI 1.Aspecte generale Programele asociației reprezintă un cumul de mai multe proiecte, activități  și intervenții de lungă durată cu scopul de a asigura  un cadru difențiat de acțiune asupra cauzelor care generează nivel redus de  dezvoltare  educațională, socială și comunitară. Spunem diferențiat deoarece sunt situații în care pe durata unui singur proiect nu pot fi rezvoltate problemele identificate, motiv pentru care este nevoie de acțiuni permanente pentru care noi am considerăm  că o soluție pot fi programele. Era nevoie de sinergii educationale care sa conducă la un demers  comun, respectiv actiunea asupra cauzelor, nu a efectelor, mecanism care stă la baza muncii noastre în școlile, grădinițele și  satele țintă. Acțiunea pe bază de programe  a demarat în anul 2000...[Read More]

Anunt cresa din sura

CREȘA DIN ȘURĂ PIANU  – sau cum poți face  BINE  pe …BURSA BINELUI Important: BURSA BINELUI  este o  platformă dezvoltată de BCR în parteneriat cu EuPlatesc, inițiativă  care  îşi propune să aducă împreună organizaţiile care au nevoie de sprijin pentru a-şi desfăşura proiectele şi oamenii care vor să investească în faptele bune. Gândurile mele de azi sunt  despre puterea de a face bine. Se spune că ”Unde este binefacere şi iubire, acolo este şi Dumnezeu” și viața mi-a dovedit că așa este! Am făcut bine și am uitat, dar niciodată nu am să uit binele primit! Să faci bine se învață ! Să primești binele și să-l dai mai departe este construcția la care vă rog să puneți fiecare câte o cărămidă pentru a deveni trainică, deoarece omuleții de la țară vor o creșă ca …afară!. Eu cred cu tărie î...[Read More]

Comunicat de presă ID 103810 – comunicat de inchidere a proiectului Masuri integrate de incluziune scolara in satele de munte

În urmă cu 21 de ani, Asociația ”Sprijiniți copiii” a demarat în satul Strungari, comuna Pianu, un program integrat, gândit pe termen lung, care să susțină copiii să meargă la școală. A fost primul pas care a pus bazele Zonei prioritare pentru educație în mediul rural din județul Alba.Toate studiile asociației arătau că este nevoie de înființarea unui campus școlar unde să fie asigurate condiții de cazare săptămânală și alte servicii pentru copiii din satele și cătunele montane în care nu există școli primare sau gimnaziale. S-au alăturat asociației parteneri publici și privați, s-au asociat demersului școlile din mediul rural, iar campusul a devenit o structură datorită căreia organizațiile implicate au reușit să cunoască mai bine problemele care generează abandon școlar în 13 sate din Un...[Read More]

Comunicat de presă ~Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte~ – un proiect cu sute de beneficiari din mediul rural

Asociația ”Sprijiniți copiii” Alba Iulia continuă implementarea proiectului ~Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte~, bazat pe un parteneriat cu Asociația CERESS Alba, Comuna Pianu și pe colaborarea cu școlile gimnaziale din comunele Pianu și Săsciori care au rolul parteneri asociați. Echipa de management a găsit soluții ca desfășurarea activităților proiectului să se facă fără abateri de la Planul de implementare, atât în perioada stării de urgență, cât și în cea de alertă. Trecerea de la servicii față în față la cele furnizate în mediul on line a necesitat modificarea instrumentelor de management, a procedurilor și metodologiilor de lucru, asigurarea logisticii, instruirea salariaților, precum și stabilirea împreună cu părinții a modalităților considerate de ei cele ma...[Read More]

Școala Gimnazială Săsciori – exemplu  de bune practici in acțiunea pe bază de Mini-proiecte educaționale subvenționate din POCU 2014-2020

Asociția ”Sprijiniți copiii”  Alba Iulia continuă implementarea Subactivității A9.3.  Instrument de sprijin ( subvenții)  pentru cursul de perfecționare in cadrul proiectului Măsuri integrate de incluziune școlară in satele de munte.  Astfel,  in luna aprilie a.c. 15 cadre didactice de la Scoala Gimnazială Săsciori au demarat implementarea  mini-proiectelor educaționale elaborate in timpului cursului de perfecționare al competențelor transversale. Amintim faptul  că participanții la formare au constituit seria 2 de curs desfășurat pe durata a 84 de ore in perioada februarie- martie a.c., in cadrul activității A 9. Curs de perfecționare al competențelor transversale.  In orele de teorie alocate acestui curs benefciarii de formare și-au imbunătățit cunoștiințele in următoarele tematici trans...[Read More]

Comunicat de presă Școala Gimnazială Săsciori – un exemplu în acțiunea pe bază de Mini-proiecte educaționale subvenționate din POCU 2014-2020

Asociația ~Sprijiniți copiii~ continuă implementarea  proiectului ”Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte”. Este un demers complex care va susține, timp de 34 de luni, dezvoltarea unui mecanism local de măsuri integrate care să contribuie la prevenirea abandonului școlar prin furnizarea de servicii pentru antepreșcolari, preșcolari, elevi și cadre didactice din comunele Pianu și Săsciori. Noutatea adusă de componenta destinată cadrelor didactice este realizarea Profilului de competențe, instrument de management al resurselor umane gândit de specialiștii  Asociației CERESSS Alba. Acest document  reflectă  competențele care  mai trebuie dezvoltate, pornind de la Standardele ocupaționale, precum și subvenționarea de mini proiecte educaționale pentru profesorii care frecvent...[Read More]

Cu finanțare prin POCU 2014- 2020, 199 de elevi au benficiat de excursii educaționale în cadrul proiectului “Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte”

  Asociația ”Sprijiniți copiii” Alba Iulia continuă desfășurarea activităților de educație nonformală destinate grupului țintă elevi În cadrul proiectului” Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte”. În această perioadă s-a analizat stadiul de implementare al subactivităților și au fost evidențiate principalele rezultate care contribuie la realizarea obiectivului ”Promovarea accesului egal la învățământul școlar primar și secundar de calitate pentru 350 de elevi din 13 sate izolate de munte”. Un loc aparte în atingerea indicatorilor l-au avut cele 5 excursii educaționale la care au participat 199 de beneficiari înscriși la structurile școlare din comunele Pianu și Săsciori. Excursiile s-au desfășurat pe un traseu stabilit prin cererea de finanțare cuprinzând localități...[Read More]

Solicitare de ofertă – Servicii CATERING

Anunt de intentie; Solicitare de oferta Specificatii tehnice – Servicii CATERING

Anunț de intenție/ Solicitare de ofertă ; Specificații tehnice- Mobilier și Lenjerie de pat

Anunt de intentie ; Solicitare de oferta Specificatii tehnice Mobilier; Lenjerie pat

Program de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din comunele Pianu și Săsciori

Proiectul ”Măsuri de incluziune școlară în satele de munte” se desfășoară în perioada 12 septembrie 2018-11 iulie  2021  printr-un parteneriat format din Asociația ”Sprijiniți copiii”, Asociația CERESS Alba și Comuna Pianu. Totodată, acesta este susținut de școlile gimnaziale din comunele Pianu și Săsciori în calitate de parteneri asociați. Gândit să susțină îmbunătățirea calității educației din satele izolate de munte, proiectul  are printre membrii grupurilor  țintă și 65 de cadre didactice care vor beneficia de servicii de perfecționare a competențelor transversale. Până în prezent s-a finalizat Profilul de competențe pentru 15 de cadre didactice de la Școala Gimnazială Săsciori , iar în perioada 1.02 – 31.03.2019 acestea vor  frecventa prima serie a cursului de dezvoltare profesi...[Read More]

Campania de informare și conștientizare privind rolul și importanța educației

În cadrul proiectului ”Măsuri de incluziune școlară în satele de munte”  implementat de Asociația ”Sprijiniți copiii” Alba Iulia, Asociația CERESS Alba și Comuna Pianu se desfășoară Campania de informare și conștientizare privind rolul și importanța educației în viața copiilor. Campania  se desfășoară în perioada 12 septembrie 2018 – 11 mai 2019 și vizează 13 sate, respectiv: Pianu de Jos, Pianu de Sus, Purcăreți, Plaiuri, Strungari (Comuna Pianu), Răchita, Loman, Pleși, Tonea, Căpâlna (Comuna Săsciori), Mărgineni (Comuna Săliștea), Călene și Mugești (orașul Cugir). Principalele evenimente in cadrul campaniei sunt constituirea sunt a  50 de  grupuri de discuții cu 300 părinți/ tutori ai copiilor cu vârstă între 0-14 ani  înregistrați  sau eligibili să devină membrii  ai grupurilor al...[Read More]

Comunicat de presa- Asociația ”Sprijiniți copiii” în fața unui nou început.

Asociația ”Sprijiniți copiii” în fața unui nou început. A lansat public proiectul: “Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte” POCU/74/6/18/103810 Asociatia ”Sprijiniți Copiii” Alba Iulia, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația ”Centrul de Resurse pentru Servicii Sociale”- CERESS Alba și Comuna Pianu lansează proiectul ”Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte”, proiect susținut de Școala Gimnazială Săsciori și Școala Gimnazială Pianu de Sus în calitate parteneri asociați. Implementat în perioada 12.09.2018 – 11.07.2021, proiectul are drept scop ”dezvoltarea, timp de 34 de luni, a unui mecanism local de măsuri integrate care să contribuie la creșterea calității educaționale în 9 structuri școlare din satele izolate de munte din județul Alba”...[Read More]

Anunt achizitie materiale publicitare ASC

Anunt achizitie materiale publicitare ASC

Anunt achizitie echipamente IT CERESS

Anunt achizitie echipamente IT CERESS

Anunt achizitie echipamente IT ASC

Anunt achizitie echipamente IT ASC

Anunt achizitie materiale consumabile ASC

Anunt achizitie materiale consumabile ASC

Sari la bara de unelte