Share This Post

PROGRAM: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Reţea de centre rurale de dezvoltare integrată a resurselor umane

Reţea de centre rurale de dezvoltare integrată a resurselor umane

Numele beneficiarului: SC Tobimar Construct SRL Alba Iulia

Parteneri: Asociaţia “Sprijiniţi Copiii” Alba Iulia, Centrul de afaceri Master Deva, SC CIM SA Cluj Napoca

Durata proiectului: martie 2010 – decembrie 2012

Obiectivele proiectului:
– Creşterea contribuţiei serviciilor integrate la dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale ale Regiunilor Centru, Vest şi Nord Vest
– Asigurarea flexibilității și calificării forței de muncă în vederea obținerii unor performanțe privind calitatea serviciilor în domeniul sănătății și asistenței sociale
– Facilitarea accesului la programe integrate de formare, ocupare şi alte măsuri de sprijin pentru persoanele care trăiesc din agricultura de subzistență
– Îmbunătățirea competențelor profesionale ale angajaților din mediul rural

Rezultate obţinute prin implementarea proiectului:
– 4 Centre rurale de dezvoltare integrată a resurselor umane
– 12000 de persoane informate despre profile ocupaționale, meserii solicitate pe piaţa muncii, căi şi metode de motivare a ocupării şi mobilităţii în muncă, oportunităţi de demarare a afacerilor în mediul rural
– 2000 de persoane au primit servicii integrate de dezvoltare profesională și personală
– 1046 de persoane au primit subvenții pentru a participa la programele de formare profesională; dintre aceștia 360 provin din agricultura de subzistență

Accesul la formare profesională este asigurat direct în comunele ţintă prin:
2 programe de iniţiere
5 programe de calificare
3 programe de perfecţionare
1 stagiu de instruire nonformală
– 10 participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni – sustenabilitate zone rurale
– 50 de participanţi la instruire care urmează o altă formă de pregătire – sustenabilitate zone rurale
– 50 de participanţi la instruire certificaţi – sustenabilitate zone rurale

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte