Share This Post

Actualitate / Carusel de știri / Relatii publice

Școala Gimnazială Săsciori – exemplu  de bune practici in acțiunea pe bază de Mini-proiecte educaționale subvenționate din POCU 2014-2020

Asociția ”Sprijiniți copiii”  Alba Iulia continuă implementarea Subactivității A9.3.  Instrument de sprijin ( subvenții)  pentru cursul de perfecționare in cadrul proiectului Măsuri integrate de incluziune școlară in satele de munte.  Astfel,  in luna aprilie a.c. 15 cadre didactice de la Scoala Gimnazială Săsciori au demarat implementarea  mini-proiectelor educaționale elaborate in timpului cursului de perfecționare al competențelor transversale. Amintim faptul  că participanții la formare au constituit seria 2 de curs desfășurat pe durata a 84 de ore in perioada februarie- martie a.c., in cadrul activității A 9. Curs de perfecționare al competențelor transversale.  In orele de teorie alocate acestui curs benefciarii de formare și-au imbunătățit cunoștiințele in următoarele tematici transversale: Dezvoltarea instituțională a școlii; Managementul clasei și Relația școală –familie- comunitate, iar in  orele de practică sub indrumarea formatorului au elaborat mini-proiecte care susțin aplicarea noțiunilor transversale. Planificate să se desfășoare pe durata a 9 luni  cele 15 mini-proiecte  se adresează unui număr de aproximativ 300 de  copii  antepreșcolari și elevi din cicliul primar care frecventează structurile Școlii Gimnaziale Săsciori. Activitățile susțin implementarea Planului de dezvoltare al școlii, însușirea de metode noi de predare-învățare, educarea inițiativei, creativității și responsabilității cadrelor didactice în relația cu elevii și părinții, organizarea de acțiuni extrașcolare: ateliere de creație, activități adresate Zilei universale a drepturilor copiilor, ateliere de gastronomie, schimburi de experiențe cu alte școli renumite din  imprejurimi, excursii educaționale, Colocvii tematice  ”Comportamentul prosocial în școală și comunitate, Sceneta de Crăciun „Ne e drag să colindăm”, concursuri sportive, lecții demonstrative de sănătate, vizionări de filme educativeateliere creative   adresate  Zilei României etc.

Resursele financiare necesare implementării acestor mini-proiecte sunt asigurate prin  așa numitul ”Instrument de sprijin” al Programului ”Școala pentru toți” pe care cadrele didactice l-au obținut prin semnarea Contractului de Subvenție in valoare de 1.500 lei incheiat cu Asociația Sprijiniți copiii.

Proiectul ”Măsuri integrate de incluziune scolară in satele de munte” este implementat pe o perioadă de 34 de luni de Asociația Sprijiniți copiii Alba Iulia in parteneriat cu Asociația CERESS Alba și Comuna Pianu, iar școlile  gimnaziale din Pianu și Săsciori sunt parteneri asociați ai proiectului.  Valoare totală a proiectului este de 6.120.057,13 lei, din care 6.084.868,28 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă solicitată, adică 99,43% din valoarea totală eligibilă.

Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Detalii suplimentare se pot obține la telefon/fax: 0258/813800 sau email ascalba@yahoo.com, persoană de contact Chirila Gabriela Claudia, manager de proiect.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte