Centrul de zi pentru copii

POCU 2014 – 2020 Axa prioritară 6 „Educație și competențe”

Ce este „Școală pentru toți”?  Este o  linie de finanțare europeană dedicată prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii. Detalii în acest fișier pdf – PDF – Scoala pentru toti

Complex de Servicii Integrate Pianu

”Complex de servicii integrate” Pianu este un proiect care facilitează accesul la școală și susține incluziunea socială pentru copiii în siuații de risc din județul Alba. Prin proiect sunt dezvoltate servicii care contribuie la reducerea riscului de abandon școlar, dar se înființează și facilități /măsuri noi care susțin cunoașterea nevoilor grupurilor țintă. Proiectul durează 15 luni și are stabilite 10 act cu 47 de subactivitatianificate diferențiat în funcție de complexitate și durata necesară atingerii rezultatelor. Intervenția nostră contribuie la prevenirea abandonului şcolar, dezvoltarea copiilor, îmbunătățirea comportamentului școlar și a gradului de incluziune socială si vizeaza 2 componente : una ”fixă” în satul Strungari, sat amplasat în zona montană defavorizată, din care fac p...

Știre: ,, Moş Crăciun” la Centrul de zi pentru copii Strungari

La sfârşit de an, magia sarbatorilor de iarna ne învăluie, iar spiritul Crăciunului ne face să fim mai buni și mai darnici. Astfel Moş Craciun, îşi face simţită prezenţa prin mesagerii lui binevoitori reprezentanți ai Asociației „Sprijiniți Copiii“ Alba Iulia şi SC Tobimar Construct SRL , Primăria comunei Pianu precum şi angajații SC Starr Transmission SRL care au adus daruri pentru copiii din cadrul Şcolii Gimnaziale Strungari, scoală asociată în cadrul proiectului Complex de servicii integrate Pianu. Acest proiect este implementat de catre Primăria comunei Pianu în parteneriat cu Asociaţia „Sprijiniti Copiii“ Alba Iulia. În aceste zile premergătoare Craciunului, beneficiarii Centrului de zi pentru copii Strungari, elevi ai Şcolii Gimnaziale Strungari, au primit vizita membrilor Clubului ...

Complex de Servicii Integrate – proiect demarat în comuna Pianu, judetul Alba

Comuna Pianu în parteneriat cu Asociația ”Sprijiniți copiii” Alba Iulia implementează până în luna aprilie 2016 proiectul ”Complex de Servicii integrate” Pianu, finanțat cu sprijinul financiar al programului RO10-CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009 -2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, avand o valoare de 1.943.931.60 lei Proiectul urmareste ”dezvoltarea gradului de coeziune sociala pentru 400 de copiii aflati în situatii de risc din judetul Alba” prin implicarea parintilor, specialistilor si voluntarilor din scoli, institutii publice si ONG cu activitate relvanta în domeniul incluziunii sociale . Proiectul are doua componente: – una ”fixa” formata din Centrul educativ ”Casa din Munte” si ”Centrul de zi pentru copii” Strungari – una ”mobila”, res...

Casa „Licurici“

Problema identificată: România este singura ţară din Uniunea Europeană în care nu există servicii de îngrijire şi educaţie timpurie, adică copiii sub 3 ani au rămas în afara sistemului educativ. Soluția găsită de noi: Pornind de la acest adevăr şi de la rezultatele obţinute de Asociația „Sprijiniți copiii“ Alba Iulia în înfiinţarea de servicii pliate pe nevoile copiilor şi familiilor acestora, am creat la Alba Iulia un serviciu nou în care primim copiii de la vârsta de 2 ani, „Centrul de  supraveghere şi educaţie timpurie pentru copii” Scop: Dezvoltarea de servicii integrate pentru copii Avantaje pentru copii și părinți:Datorită serviciilor oferite în cadrul Centrului, părintele care a fost în concediu pentru îngrijirea copilului se poate reîncadra în muncă. În acest mod creştem şansele fa...

“SERATA PRIMĂVERII” – PRILEJ DE BUCURIE PENTRU COMUNITATE

Peste 100 de invitați vor petrece împreună de ziua lor Marti, 12 mai 2015 începând cu orele 14.00 în incinta Centrului de zi pentru copii Strungari va avea loc evenimentul denumit sugestiv Serata primăverii – acțiune de asigurare a unui cadru organizat de manifestare și satisfacere a nevoi de stimă și apreciere a copiilor în situații de risc.  “Serata primăverii” se numără printre cele mai așteptate evenimente organizate în cadrul proiectului Complex de Servicii integrate Pianu, implementat de Comuna Pianu în parteneriat cu Asociaţia “Sprijiniţi copiii” Alba Iulia și finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009 -2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.  Evenimentul reunește peste 100 de persoane: beneficiarii proiectul...

Centrul Social Multifuncţional Alba Iulia

Scop: Prevenirea mediocrităţii educaţionale şi a riscului de marginalizare socială pentru 40 de copii proveniţi din familii defavorizate. Structura instituţiei pe servicii: a) Centrul de zi Anual în cadrul centrului au fost asistaţi peste 60 şcolari mici proveniţi din familii marcate de sărăcie, şomaj şi marginalizare socială. Rezultatele obţinute au fost deosebite, respectiv abandonul şcolar şi absenteismul fiind eradicate din rândul beneficiarilor asistaţi. Dintre serviciile furnizate amintim: identificare de nevoi, evaluare socială, educaţională şi comportamentală, informare, consiliere, socializare, supraveghere şi educaţie diferenţiată b) Reţea de servicii la domiciliu Serviciul a fost specializat in furnizarea de servicii pentru persoane cu nevoi speciale. Au fost asistate anual un n...

Centrul Social Multifuncţional Orăştie

Scop: Reducerea riscului de abandon familial şi şcolar şi a excluderii sociale pentru familii sărace care au în îngrijire copii. Structura instituţiei pe servicii: • Centrul Social Multifuncţional Orăştie este o Instituţie privată de asistenţă socială care s-a dezvoltat în timp şi anual am avut cel puţin 3 servicii sociale: • Centrul de zi pentru copii • Adăpost temporar • Reţea la domiciliu Pentru rezolvarea problemelor grupului ţintă am furnizat următoarele servicii: • identificare de nevoi, • acoperirea nevoilor primare, • supraveghere, • socializare, • evaluare socio – medicală, • sprijin în efectuarea temelor, • educaţie pentru viaţă Impactul produs: – creşterea numărului copiilor care au atins standardele de dezvoltare fizică datorită asigurării ea necesarului zilnic de calorii...

Centrul de zi “ÎMPREUNĂ” Hunedoara

Scop: Prevenirea abandonului şcolar pentru copiii proveniţi din familii defavorizate. Structura instituţiei pe servicii: Centrul de zi „Împreună” a funcţionat în incinta Şcolii generale nr. 12 Hunedoara, spaţiu pus la dispoziţie asociaţiei de către Consiul Local. La etajul II al clădirii, centrul are amenajate şi dotate 4 spaţii educative şi 1 sală multifuncţională. Micro-cantina de incintă: formată din bucătărie, sală de mese, sala semipreparatelor şi depozitul de alimente a fost organizată la parterul clădirii cu o capacitate de 25 de beneficiari / serie. Ambele servicii au avut toate autorizaţiile de funcţionare impuse de legislaţia în vigoare. Serviciile oferite au fost: informare, consiliere, sprijin în efectuarea temelor, evaluare psiho socială şi medicală, socializare. Impactul prod...

Centrul Social Comunitar Frumosu

Scop: dezvoltarea de servicii sociale necesare prevenirii abandonului şcolar şi marginalizării sociale. Structura instituţiei pe servicii: a) Centrul de zi furnizează servicii educaţionale pentru persoanele asistate care au nevoie de sprijin de specialitate în recuperarea achiziţiei şcolare şi finalizarea învăţământului obligatoriu. În funcţie de nevoile identificate, copiii au fost asistaţi durate diferite de timp în cadrul cărora au primit servicii diferenţiate: identificare de nevoi, evaluare socială şi educaţională, sprijin de specialitate în efectuarea temelor, pregătire intensivă pentru examenul de capacitate sau corigenţe, educaţie casnică şi gospodărească. Totodată, ei au fost cuprinşi în activităţi diverse de informare, consiliere, educaţie pentru sănătate şi educaţie pentru viaţă...

Centrul Social Multifuncţional Zlatna

Scop: Dezvoltarea serviciilor sociale necesare familiilor defavorizate Structura instituţiei pe servicii: a) Centrul de zi Serviciu are o capacitate de 20 de locuri pentru şcolari şi 15 locuri pentru preşcolari. Serviciile sociale oferite: identificarea nevoilor individuale, informare, consiliere familială, socializare, reprezentare de interese, asigurarea alimentelor de bază şi a rechizitelor, supraveghere şi sprijin diferenţiat în efectuarea temelor, formarea deprinderilor de joacă în grup, de scris şi citit, socializare etc. b) Reţea de transport social şcolar Structură de asistare cu o capacitate de 15 locuri. Scopul acestui serviciu este prevenirea abandonului şcolar prin asigurarea unui mijloc de transport pentru copiii proveniţi din comunităţi rurale izolate şi lipsite de unităţi de...

Sari la bara de unelte