Share This Post

PROGRAM: EDUCAȚIE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

Centrul educativ „Casa din Munte“ Strungari

Centrul educativ „Casa din Munte“ Strungari

Scop: Prevenirea abandonului şcolar pentru 40 de copii din satele de munte în vederea finalizării parcursului educaţional şi integrării sociale.

Structura instituţiei pe servicii:
a) Adăpost săptămânal pentru copii care nu au şcoală în localitatea de domiciliu

b) Tabără de incluziune socială în cadrul căreia sunt furnizate servicii de educaţie nonformală, dezvoltare fizică, psihică şi socială, pentru copii aflaţi în situaţii de risc.

Servicii: cazare temporară, îngrijire socio-medicală, igienizare, socializare, recuperare şcolară, sprijin în efectuarea temelor, asigurarea hranei etc.

Pe perioada vacanţei Adăpostul funcţionează ca şi Tabără de incluziune socială pentru beneficiarii Asociaţiei din diferite comunităţi din judeţele Alba, Hunedoara şi Suceava.

Rezultatele obţinute în Adăpostul de la Cugir ne-au motivat să extindem serviciile de cazare şi în satul Strungari, comuna Pianu, sat amplasat la o altitudine de 900 m. Puţin mai sus, la 1100 metri sunt alte 3 sate de munte în care nu există şcoli şi grădiniţe, iar copii mergeau pe jos 3- 8 km. În anul 2002, Asociaţia noastră a reuşit să obţină o finanţare nerambursabilă din care am renovat şi dotat spaţiul necesar organizării Adăpostului, spaţiu asigurat de către Primărie. Începând cu anul şcolar 2003 -2004 , Adăpostul a devenit operaţional şi la acea dată aveam 30 de locuri , iar acum, datorită altor proiecte, am ajuns la o capacitate de 45 de locuri de cazare.

Datorită serviciilor noastre am reuşit să susţinem 249 de copii să frecventeze clasele I –VIII şi dintre aceştia 100 % cei care au finalizat clasa a VIII-a şi au continuat studiile.
Precizăm faptul că majoritatea dintre ei , la intrarea în adăpost erau corigenţi la 2 -4 materii şi fără cele mai elementare deprinderi de viaţă socială. Evaluarea făcută la sfârşitul anului şcolar 2011-2012 dovedeşte că 65% dintre copii au atins de standardele de dezvoltare, respectiv au înălţimea şi greutatea specifică vârstei, dar mai sunt 35 % sub standarde, deoarece mulţi dintre ei la data cuprinderii în programele noastre aveau probleme de subdezvoltare şi sănătate. Din punct de vedere educaţional, 82 % au promovat clasa şi dintre aceştia mai mult de jumătate au avut progres şcolar, am eliminat abandonul şcolar din familie asistate şi am redus absenteismul la 72 % dintre beneficiarii noştri.

Impactul produs:
• Schimbarea atitudinii părinţilor faţă de rolul şi importanţa şcolii
• Asigurarea accesului la educaţie a generat şanse egale de finalizare a şcolii pentru copiii din satele izolate, de munte
• Atragerea suportului cetăţenilor din comunitate

Lecţii învăţate:
• Indiferent cât timp necesită, comunitatea trebuie informată şi atrasă
• Necesitatea adaptării mesajului la puterea de înţelegere din mediul rural
• Mentalităţile nu dispar peste noapte, dar trebuie să lupţi cu ele.

Evenimente anuale:
• Câştigarea Galei Societăţii Civile la secţiunea „Servicii Sociale pentru Categorii Defavorizate”
• Campania „Frate pentru Frate” organizată pentru 113 copii din zonele afectate de inundaţii din Moldova
• Campania stradală „Mărţişor împreună”

Parteneri:
Asociaţia ,,Sprijiniţi Copiii” Alba Iulia
Primăria Comunei Pianu

Surse de finanţare:
– Ministerul Muncii Solidarităţi Sociale şi Familiei
– Resurse ale partenerilor

Beneficiari: 40 de copii

Echipă:
– 1 politolog
– 1 economist
– 1 asistent social
– 1 medic
– 1 pedagog
– 1 bucătar
– 1 administrator
– 1 îngrijitor spaţiu

Voluntari: 10 cadre didactice şi studenţi

Proverbul paginii: “Natura şi educaţia sunt asemănătoare, căci educaţia transformă pe om şi, prin această transformare, crează natura. (Democrit)

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte