Share This Post

PROGRAM: EDUCAȚIE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

Casa „Licurici“

Casa „Licurici“

Problema identificată: România este singura ţară din Uniunea Europeană în care nu există servicii de îngrijire şi educaţie timpurie, adică copiii sub 3 ani au rămas în afara sistemului educativ.

Soluția găsită de noi: Pornind de la acest adevăr şi de la rezultatele obţinute de Asociația „Sprijiniți copiii“ Alba Iulia în înfiinţarea de servicii pliate pe nevoile copiilor şi familiilor acestora, am creat la Alba Iulia un serviciu nou în care primim copiii de la vârsta de 2 ani, „Centrul de  supraveghere şi educaţie timpurie pentru copii”

Scop: Dezvoltarea de servicii integrate pentru copii

Avantaje pentru copii și părinți:Datorită serviciilor oferite în cadrul Centrului, părintele care a fost în concediu pentru îngrijirea copilului se poate reîncadra în muncă. În acest mod creştem şansele familiilor de a avea venituri , iar copiii beneficiază de servicii integrate, adică îngrijire, educaţie şi asistenţă medicală.

Grădinița „Licurici“: În cadrul Centrului funcţionenază şi Grădiniţa particulară „Licurici”, autorizată de către  M.E.C.I. prin Hotărarea Consiliului ARACIP –   ca unitate privată de învăţământ pentru nivel preşcolar. Procesul de autorizare a cuprins o serie întragă de acțiuni printre care și vizita de evaluare externă a experților ARACIP desfășurată la sediul „Centrului de supraveghere și educație timpurie“ a Asociației noastre. Experții au fost plăcut surpinși de evoluția Asociației, care din anul 1999 a dezvoltat mai multe servicii sociale integrate pentru copii – centre de zi, centre de educație timpurie, cluburi de joacă, tabere, rețele de educație civică , centre de cazare săptămânală etc.

În Alba Iulia, serviciile pentru copiii preșcolari au fost reluate în anul 2007, când Asociația „Sprijiniiți copiii“ a creat ” Casa Licurici ”, str. Calea Moților, nr.150. Inițial, această structură a Asociației a funcționat cu un Centru de zi acreditat de catre Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale. Ulterior, a fost dezvoltată Grădinița cu program normal, organizată pe 3 grupe de vârstă: mica, mijlocie, mare/pregatitoare.

Specialiştii care lucrează la CASA LICURICI sunt oameni cu calificări diverse și bogată experiență-educatoare, profesori de muzică, limba engleză, arte plastice, psiholog/logoped, medic, asistent social și asistent medical. Serviciile de surpaveghere și îngrijire sunt asigurate de personal calificat, iar echipa de management este recunoscută la nivel național și internațional pentru rezultatele obținute în domeniul servciilor sociale pentru copii. Datorită nivelului de dezvoltare la care a ajuns, în 2012 Centrul s-a transformat în „intreprindere socială” cu personalitate jurdică.

Grădiniţa ,, Licurici ’’ funcţionează într-o casă tip vilă, compusă din demisol, parter, etaj şi mansardă. Spaţiul este modern, generos, amenajat  conform  standardelor de calitate. În acest  cadru ambiental  dotat după principii moderne putem dedica câte un spaţiu fiecărei activităţi prevăzute în cadrul curriculumului sau modifica aspectul sălilor cu mare uşurinţă graţie mobilierului  care permite deplasarea şi reamenajarea interiorului. Grădiniţa respectă Planul de învăţământ şi metodologia de aplicare a acestuia desfăşurând activităţi pe domenii experienţiale, jocuri şi activităţi didactice alese, activităţi de dezvoltare personală .

În cursul unei săptămâni sunt abordate teme din următoarele domenii:

  • Domeniul limbă şi comunicare
  • Domeniul ştiinţe
  • Domeniul psihomotric
  • Domeniul estetic şi creativ
  • Domeniul om şi societate

Programul este flexibil şi se respectă particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor. Grupele de maxim 10 copii beneficiază de o atenție deosebită din partea cadrelor specializate ale instituției care au intocmit pentru aceștia o programă specială de educație timpurie. Astfel, și la această vârstă, alături de supaveghere, îngrijire atentă ,servicii medicale și sociale, formare de deprinderi motrice, de igienă și autoservire,vom dezvolta si  perspectiva educationala,deprinderile cognitive,de comunicare și exprimare.  Continuitatea este unul dintre reperele care ne caracterizează astfel pentru anul şcolar viitor ne propunem şi  realizarea programului after school pentru elevii de ciclu primar care au frecventat grădiniţa ,,Licurici”, creând astfel o continuitate a copiilor de la „Centrul de  supraveghere şi educaţie timpurie -grădiniţa-after school“.

Casa ”Licurici ” Alba Iulia

Scurt istoric:

Anul Serviciul creat Rezultate obţinute
2007 Centrul de educaţie timpurie „Licurici” – Susţinerea părinţilor în îngrijirea copiilor cu vârsta între 1,8 – 3 ani

– O gamă integrată de servicii structurate pe domenii de dezvoltare şi adaptate la potenţialul copiilor asigură dezvoltarea lor fizică, psihică şi socială.

– 15 copii beneficiază de servicii integrate de îngrijire, dezvoltare şi educaţie specifică vârstei

2009 Grădiniţa „Licurici” – Extinderea serviciilor şi la copiii preşcolari

– Obţinerea autorizaţiei de funcţionare din partea ARACIP

– 30 de copii beneficiază de servicii educaţionale de calitate

– 1 echipă multidisciplinară susţine deyvoltarea copiilor

2010 Salina artificială”Licurici” – Un spaţiu modern şi amanajat conform standardelor în vigoare

– Tratament simplu, comod şi eficient pentru numeroase afecţiuni respiratorii

– Cure preventive, de mineralizare sau creştere a rezistenţei organismului

Durata proiectului : 2007 -2012

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte