Blog

Share This Post

PROGRAM: EDUCAȚIE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

Centrul Social Comunitar Frumosu

Centrul Social Comunitar Frumosu

Scop: dezvoltarea de servicii sociale necesare prevenirii abandonului şcolar şi marginalizării sociale.

Structura instituţiei pe servicii:
a) Centrul de zi furnizează servicii educaţionale pentru persoanele asistate care au nevoie de sprijin de specialitate în recuperarea achiziţiei şcolare şi finalizarea învăţământului obligatoriu. În funcţie de nevoile identificate, copiii au fost asistaţi durate diferite de timp în cadrul cărora au primit servicii diferenţiate: identificare de nevoi, evaluare socială şi educaţională, sprijin de specialitate în efectuarea temelor, pregătire intensivă pentru examenul de capacitate sau corigenţe, educaţie casnică şi gospodărească. Totodată, ei au fost cuprinşi în activităţi diverse de informare, consiliere, educaţie pentru sănătate şi educaţie pentru viaţă etc. Un accent deosebit s – acordat socializării, deoarece orizontul de relaţii cu mediul exterior al familiei şi comunităţii este foarte redus.
b) Reţea de transport social şcolar funcţionează pentru copiii din satele Deia, Gura Dragoşei şi Dragoşa unde nu există ciclu gimnazial şi zilnic se asigură deplasarea acestora la şcoală şi înapoi acasă.

Impactul produs :
• schimbarea atitudinii adminsitraţiei publice locale faţă de rolul şi importanţa acţiunii în parteneriat
• eliminarea abandonului familial şi şcolar din cadrul familiilor asistate.
• îmbunătăţirea relaţiei dintre asociaţie, familiile asistate, primărie, şcoală şi comunitate

Lecţii învăţate:
– apariţia rezultatelor foarte bune şi a performanţei şcolare necesită timp, răbdare şi mult efort
– serviciile sociale în mediul rural reclamă curaj, riscuri şi, de multe ori, acte de eroism

Parteneri:
Asociaţia Sprijiniţi copiii,
Consiliul local al comunei Frumosu
Şcoala cu clasele I – VIII „Ion Suhani” Frumosu

Durata: 2000-2009

Surse de finaţare:
Bugetul de Stat al României prin Legea 34/98
Bugetul Consiliului Local
Resurse ale partenerilor

Echipă: 1 asistent social
1 contabil
1 secretar proiect

Beneficiari: în medie, 80 de copii susţinuţi anual 84 elevi

Voluntari: 6 cadre didactice

Evenimente anuale:
Campania stradală ; Mărţişor împreună;
Complexul de activităţi : …. Şi noi trăim în Europa
Colocviile părinţilor

Proverbul paginii: „ Plăcerea de a face bine este singura care nu se uzează ” ( J.J.Rousseau)

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte