Share This Post

Actualitate / Alte anunturi / Relatii publice

Comunicat de presă Școala Gimnazială Săsciori – un exemplu în acțiunea pe bază de Mini-proiecte educaționale subvenționate din POCU 2014-2020

Asociația ~Sprijiniți copiii~ continuă implementarea  proiectului ”Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte”. Este un demers complex care va susține, timp de 34 de luni, dezvoltarea unui mecanism local de măsuri integrate care să contribuie la prevenirea abandonului școlar prin furnizarea de servicii pentru antepreșcolari, preșcolari, elevi și cadre didactice din comunele Pianu și Săsciori. Noutatea adusă de componenta destinată cadrelor didactice este realizarea Profilului de competențe, instrument de management al resurselor umane gândit de specialiștii  Asociației CERESSS Alba. Acest document  reflectă  competențele care  mai trebuie dezvoltate, pornind de la Standardele ocupaționale, precum și subvenționarea de mini proiecte educaționale pentru profesorii care frecventează programul de perfecționare a competențelor transversale. Până în prezent au absolvit programul 15 cadre didactice de la Școala Gimnazială Săsciori, iar mini-proiectele educaționale  elaborate în timpul cursului sunt în desfășurare. Fiecare mini-proiect are activități care susțin aplicarea în practică a noțiunilor specifice tematicilor transversale:

Dezvoltarea instituțională a școlii; Managementul clasei și Relația școală –familie- comunitate. Subvenționate prin așa numitul ”Instrument de sprijin” al Programului ”Școala pentru toți”,  miniproiectele asigură resursele materiale  necesare punerii în practică și perfecționării competențelor obținute  la curs. În total, cele 15 miniproiecte au planificate 45 de activități care vizează susținerea implementării  Planului de dezvoltare al școlii, însușirea de metode noi de predare-învățare,  educarea inițiativei, creativității și  responsabilității cadrelor didactice în relația cu elevii și părinții, organizarea de acțiuni extrașcolare pentru mai mult de 300 de elevi și profesori: seminarii metodice, ateliere creative, dezbateri tematice  despre  combaterea violenței, șezători, concursuri, expoziții cu produsele realizate de copii, serate, vizite de studi, excursii, competiții sportive, reviste școlare etc. ”În acest program de perfecționare nu valoarea finanțării este cea mai importantă, respectiv 1500 lei/ mini proiect, ci modul în care profesorii au înțeles că schimbarea începe cu ei! Încet, încet, și-au dat seama că de ei depinde dacă Programul de Dezvoltare Instituțională al școlii, sau oricare  strategie din învățământ, rămâne un document teoretic, sau se aplică, prinde viață prin acțiunea pe bază de proiecte cu finanțare nerambursabilă,  susține Maria Ilea, formator în proiect. A fost o bucurie să lucrăm împreună și sunt convinsă că mulți dintre absolvenți vor continua să  atragă resurse pentru dezvoltarea școlii.”

Valoare totală a proiectului este de 6.120.057,13 lei, din care 6.084.868,28 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă solicitată, adică 99,43% din valoarea totală eligibilă. Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 și se bazează pe un parteneriat cu Asociația CERESS, Comuna Pianu, iar  școlile gimnaziale din Pianu și Săsciori sunt parteneri asociați ai proiectului.

Detalii suplimentare se pot obține la telefon/fax: 0258/813800 sau email ascalba@yahoo.com, persoană de contact Chirila Gabriela Claudia, manager de proiect.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte