Share This Post

retele

Rețea de acțiune intercomunitară – Şcoala proiectelor

Rețea de acțiune intercomunitară – Şcoala proiectelor

Asociația „Sprijiniți copiii“ Alba Iulia desfășoară un complex de acțiuni de facilitare a atragerii de fonduri în comunități.

Rezumat: Asociația „Sprijiniți copiii“ Alba Iulia desfășoară un complex de acțiuni de facilitare a atragerii de fonduri în comunități.

Conținut: Asociaţia „Sprijiniţi Copiii” susține organizaţiile şi persoanele interesate să se dezvolte prin proiecte cu finanţare nerambursabilă, inclusiv din fonduri structurale. Denumită sugestiv „Şcoala proiectelor“, inițiativa noastră susţine înfiinţarea în cadrul organizaţiilor publice şi private a unor structuri de management de proiecte formate din oameni pregătiţi să obţină finanţări, să implementeze cu succers proiecte și să deţină certificarea competențelor în ocupația „Manager proiect“.

Etapele programului şi condiţii de participare

Instruire: 15 ore

1.Cine suntem noi ? Prezentare ASC, „Şcoala proiectelor”, Lectori, Cursanţi, rezultate etc.
2.Ce aduce nou statutul de membru al UE pentru România ( acţiunea pe bază de planuri, strategii, proiecte de dezvoltare, parteneriate public-private, fonduri structurale ale UE etc.)
3.Autoevaluarea capacităţii de management pe bază de proiecte a organizaţiilor de unde provin cursanţii ( prezentare generală, probleme, resurse, soluţii, documente existente , capacitatea organizaţională a principalilor actori sociali: primărie, şcoala, ONG, firme , sindicate etc.)
4.Noţiuni şi concepte de bază: Generalităţi despre proiecte ( termeni uzuali, limbaj comun necesar în dezvoltarea pe bază de proiecte, surse de finanţare, echipă, experţi, expertiză, parteneriat, capacitate organizaţională, justificare, obiective, activităţi, rezultate, impact, autosusţinere, replicare etc.)
5.Identificarea surselor de finanţare: Instituţii, fonduri, ghiduri de licitaţie, proceduri de contractare, implementare şi raportare.
6.Evaluarea capacităţii organizaţionale: ce putem face singuri şi ce fel de parteneri trebuie să atragem ? ( grile de evaluare, documente relevante ale experienţei,resurselor şi expertizei , metode de identificare şi evaluare a partenerilor etc.)
7.Paşii necesari elaborării unui proiect: Conştientizarea problemei, măsurarea problemei, identificarea soluţiilor, alegerea soluţiei optime.

Perfecţionare: 25 de ore

1.Cadrul logic: clarificare concept, însuşire etape, domenii de utilizare etc. Matricea logică- prezentare şi completare: coloane, rânduri, logica orizontală, logica verticală, indicatori, surse, mijloace, ipoteze, riscuri etc.
2. Descrierea solicitantului şi a partenerilor: prezentare instrumente ale principalilor finanţatori.
3.Scrierea unei cereri de finanţare: tipuri de cereri, capitole, modalităţi de completare ,valorificarea experienţei trecute etc.
4.Bugetul proiectului şi sursele de finanţare: cheltuieli eligibile, capitole, unităţi de măsură, niveluri maxime şi minime etc.
5.Anexe diverse : CV uri, rapoarte, documente juridice şi financiare.
6.Exemple de proiecte de succes ale Asociaţiei „Sprijiniţi Copiii” şi ale partenerilor.

 

 

 

 

 

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte