Share This Post

retele

Rețea de animație socio-educativă

Rețea de animație socio-educativă

„Școala de animație socio-educativă“ are ca scop redecoperirea valenţelor formativ educative şi de socializare ale jocului, care reprezintă o metodă cu un mare potenţial de formare şi dezvoltare a personalităţii complete a copilului.

Scop: Redecoperirea valenţelor formativ educative şi de socializare ale jocului.

Grupuri ţintă: copii și tineri care au nevoie de suport de specialitate pentru dezvoltarea unui comportament pro social.

Motivaţie: Jocul este o activitate foarte serioasă pentru copii. El reprezintă o metodă care are un mare potenţial de formare şi dezvoltare a personalităţii complete (corp –raţiune-suflet). A te juca este o confruntare plăcută cu tine însuţi, cu ceilalţi, cu diferite materiale şi procese şi cu mediul înconjurător.

Conceptul de „animație“
In ultimele decenii, conţinutul conceptului de „animaţie ” a evoluat de la o dimensiune
ocupaţională fără obiective precise şi bazată mai mult pe activităţi simple propuse unor indivizi pentru ca aceştia să se lupte impotriva plictiselii şi a izolării, la o semnificaţie mai globală şi mai filozofică – aceea de a insufleţi, de a da sens şi interes vieţii in colectivitate,de a crea un anumit cadru organizat de manifestare a relațiilor dintre oaameni. Din punct de vedere etimologic, verbul a anima vine de la latinescul ”animare”, care la randul său provine de la cuvantul „anima”, insemnand suflet şi de la „animus” care inseamnă spirit. A anima inseamnă deci „a pune suflet”, a insufleţi, adica a da viaţă, mişcare, ritm, dinamism, a crea o anumită ambianţă favorabilă, respectiv o atmosferă de căldură.Termenul de animator provine din cuvantul latin animus care se traduce „suflet”, aceasta inseamnă că el este sufletul publicului cu care lucrează.

Animatorul
Animatorul socio-educativ are in vedere dezvoltarea sau amelioarea comportamentului pro social şi de aceea concepe activităţi care să motiveze grupurile de persoane (copii, tineri,adulţi) pentru a participa şi pentru a se integra mai bine in societate.
Animator = animateur de loisir (fr) = animador (sp) = animatore (it) = recreacionista (port)
=entertainer (engl).
1. Animatorul este persoana care insufleţeşte, iniţiază o activitate, o acţiune; o persoană care animă un spectacol creand atmosferă. Animatorul este, intotdeauna, un mesager al stării de bucurie, de fericire.
2. Animateur ( fr.) =persoana care conduce, stimulează o reuniune, un spectacol,un club sportiv; persoana a cărei activitate constă in a stimula comunicarea şi exprimarea individuală sau colectivă in interiorul unui grup; „a anima ”( animer fr.)= a veghea, a stimula,a face să strălucească, a incuraja, a conduce, a inspira, a reconforta.
3. Animateur (fr.) =persoana care animă un grup, o intreprindere, o societate prin pasiunea şi dăruirea sa; persoana care organizează şi conduce anumite activităţi culturale.
Animaţia defineşte metoda de conducere a unui grup pentru a incuraja participarea membrilor săi la viaţa colectivă; a anima = a insufleţi, a impulsiona, a conduce o activitate, a inspira, a conduce un grup.
4. Animateur (fr.)= persoana care animă, persoana responsabilă cu activităţle unui centru cultural; persoana care animă un spectacol, o emisiune de radio sau de televiziune;
a anima inseamnă a fi elementul motor al unei organizaţii, intreprinderi, spectacol etc.
5. Animador (sp ) = vine de la latinescul animator, -oris, şi defineşte persoana care prezintă şi animă un spectacol; persoana specializată in animaţia socio-educativă. Animaţie
(animacion sp.) reprezintă acţiunea şi efectul de a anima sau de a se anima; acţiuni destinate să impulsioneze participarea persoanelor intr-o activitate determinată şi in special, in dezvoltarea socio-educativă a grupului.
6. Animatore (it.) defineşte persoana care stimulează un proiect, organizează o activitate cu specific sportiv sau distractiv pentru un grup de persoane; animator intr-un centru de vacanţă, animator cultural al unui grup.
7. Entertainer (engl) = persoana a cărei datorie şi pregătire este să intreţină buna dispoziţie a celorlalţi. A anima (entertainer engl.) = a dovedi ospitalitate, printr-un comportament vesel şi amuzant; a da atenţie sau consideraţie cuiva.

PRINCIPII:
– Dobândirea bunei dipoziţii
– Eliberarea de energie şi formarea de reacţii
– Reproducerea şi prelucrarea realităţii
– Îmbunătăţirea relaţiilor cu ceilalţi şi trăirea activă a unui spirit de grup
– Exersarea capacităţii de exprimare şi dezvoltarea creativităţii

INSTRUIREA: Timp de 100 de ore, printr-o tabără interactivă, cei interesaţi devin:
A T M O S F E R Ă
N A T U R A L E Ţ E
I N T E R E S
M I Ş C A R E
A N A L I Z Ă
T E M P E R A M E N T
O R G A N I Z A R E
R E Z U L T A T E

 

 

 

 

 

 

 

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte