Blog

Share This Post

PROGRAM: EDUCAȚIE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

Centrul Social pentru Persoane cu Handicap Călan

Scop: Dezvoltarea serviciilor sociale alternative la instituţionalizarea persoanelor cu handicap, susţinerea integrării şi reintegrării lor sociale prin acţiunea unui parteneriat intrasectorial.

Structura instituţiei pe servicii:
– Reţea de servicii la domiciliu
– Mini-centru de recuperare

Serviciile oferite de către instituţie au fost diferenţiate pe cele 2 structuri, respectiv Centrul de zi unde au predominat servicii de supraveghere, acompaniere, sprijin în efectuarea de teme etc.
În reţea, serviciile au fost: informare; consiliere; reprezentare de interese; evaluarea stării de sănătate; îngrijire socio-medicală; menaj şi supraveghere.

Impactul produs:
– schimbarea atitudinii omului sănătos faţă de cel cu dizabilităţi
– refacerea relaţiilor din interiorul şi exteriorul familiei
– îmbunătăţirea funcţionării familiilor datorită muncii specialiştilor
– creşterea rolului şi importanţei comunicării între parteneri;
– încurajarea voluntariatului ca şi alternativă la nepăsare şi indiferenţă faţă de ceilalţi

Lecţii învăţate:
– handicapul nu este al celui bolnav, el este al societăţii care nu asigură facilităţi şi şanse egale

Evenimentele anului:
• Spectacolul dedicat Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi
• Serata solidarităţii umane – sărbătoare a beneficiarilor proiectului şi invitaţiilor acestora

Parteneri:
Asociaţia „Sprijiniţi copiii” Alba Iulia
Primăria oraşului Călan
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara
Grup Şcolar “Ovid Densuşianu” Călan
Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori Călan

Surese de finanţare:
Autoritatea Naţională a Persoanelor cu Handicap
Resurse ale partenerilor

Beneficiari: 118 beneficiari copii, tineri şi adulţi cu dizabilităţi

Echipa:
1 coordonator proiect
1 psiholog
1 asistent medico-social
1 asistent medical generalist
1 secretar proiect
1 îngrijitor spaţiu

Voluntari: 20

Proverbul paginii: “Nu poţi aplauda cu o singură mână”

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte