Share This Post

Actualitate / Relatii publice

Program de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din comunele Pianu și Săsciori

Proiectul ”Măsuri de incluziune școlară în satele de munte” se desfășoară în perioada 12 septembrie 2018-11 iulie  2021  printr-un parteneriat format din Asociația ”Sprijiniți copiii”, Asociația CERESS Alba și Comuna Pianu. Totodată, acesta este susținut de școlile gimnaziale din comunele Pianu și Săsciori în calitate de parteneri asociați. Gândit să susțină îmbunătățirea calității educației din satele izolate de munte, proiectul  are printre membrii grupurilor  țintă și 65 de cadre didactice care vor beneficia de servicii de perfecționare a competențelor transversale. Până în prezent s-a finalizat Profilul de competențe pentru 15 de cadre didactice de la Școala Gimnazială Săsciori , iar în perioada 1.02 – 31.03.2019 acestea vor  frecventa prima serie a cursului de dezvoltare profesională. Alte 4 serii sunt planificate până la finalizarea proiectului.

Cursul dezvoltă competențe  specifice în următoarele tematici transversale:

  • Dezvoltarea instituțională a școlii
  • Managementul clasei
  • Relația școală – familie – comunitate

Cursul se va desfășura în spațiile puse la dispoziție de către școală și va dura 84 de ore, din care 33 ore teorie, 45 ore practică și 6 ore evaluare. Exersarea cunoștințelor acumulate de către cursanți la orele de teorie se va face într-un cadru unitar asigurat de desfășurarea orelor de practică atât în grădinițele și școlile de unde provin cadrele didactice, cât și în comunitate. În timpul cursului fiecare cadru didactic va elabora un Mini-proiect educațional  gândit  în interesul elevilor. Mini-proiectul reprezintă o aplicație care va fi elaborată pe baza unor cerințe de formă și conținut despre care se va afla la demararea cursului. Totodată, pentru procurarea resurselor necesare Mini-proiectului, fiecare cursant va primi o subvenție de 1500 lei. Atât în perioada de elaborare a Mini-proiectului, cât și în cea de implementare cursanții  vor primi sprijin metodologic din partea experților din echipa proiectului ”Măsuri de incluziune școlară în satele de munte”.  Aceștia vor monitoriza și promova mini-proiectele în vederea transferabilității rezultatelor spre resursele umane care nu au beneficiat de formare  și vor organiza Târgul de mini-proiecte, eveniment cheie pentru structurile școlare de unde provin cadrele didactice.

Detalii se pot obține la telefon/fax: 0258/813800 sau email ascalba@yahoo.com, persoană de contact Ilea Floare Maria, formator în cadrul proiectului.

Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte