Share This Post

retele

Reţea de ONG –uri

Reţea de ONG –uri

retea de ONGReţeaua a asigurat cadrul organizat în care ONG să se cunoască mai bine, să întărească colaborarea dintre ele, să înveţe unele de la altele şi să descopere puterea acţiunii comune. Fiecare organizaţie membră a venit cu o anumită expertiză pe care a ofertat-o membrilor, iar asociaţia noastră a relaţionat cu organizaţiile, astfel încât fiecare cerere şi ofertă de servicii să fie valorificată.

Problema identificată: Lipsa de comunicare dintre organizaţii şi numărul redus de parteneriate intrasectoriale 

Soluţia găsită de noi: Înfiiţarea unei Reţele de ONG –uri din domeniul protecţiei copilului

Descriere: Reţeaua a asigurat cadrul organizat în care ONG să se cunoască mai bine, să întărească colaborarea dintre ele, să înveţe unele de la altele şi să descopere puterea acţiunii comune. Fiecare organizaţie membră a venit cu o anumită expertiză pe care a ofertat-o membrilor, iar asociaţia noastră a relaţionat cu organizaţiile, astfel încât fiecare cerere şi ofertă de servicii să fie valorificată.

Impact: 
• schimbarea atitudinii organizaţiilor faţă de rolul şi importanţa standardizării şi formalizării activităţii lor. 
• creşterea numărului de parteneriate intrasectoriale 
•îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de ONG membre ale reţelei datorită acţiunii pe bază de standarde, proceduri, metodologii şi instrumente de lucru standardizate.

Lecţii învăţate de noi: 
• importanţa continuării procesului de învăţare şi perfecţionare indiferent de nivelul de dezvoltare la care a-i ajuns. 
• procesul de dezvoltare al unei reţele diferă foarte mult de cel prin care am dezvoltat propria organizaţie. 

Durata: 2002-2009

Parteneri: 
Asociaţia „Sprijiniţi copiii” 
Asociaţia CERESS 

Bugetul anual: 8.250 Ron 

Surse de finanţare: 
Resurse ale partenerilor

Echipa: 1 sociolog, 1 asistent social, 1 animator socio-educativ, 1 jurist 

Beneficiarii : 32 ONG din 18 judeţe

Voluntarii: 
30 de specialişti din ONG membre au lucrat în mod voluntar pe domeniile lor de expertiză în favoarea membrilor reţelei.

Proverbul paginii: „Începi să mori atunci când pe nici un plan de activitate nu te mai depăşeşti” ( L .Blaga)

 

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte