Share This Post

Actualitate

Progresul proiectului Complex de servicii integrate Pianu

Progresul proiectului Complex de servicii integrate Pianu

Rezultate aferente perioadei de implementare februarie – iunie 2015

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Pianu, reprezentata prin domnul Petruse Marin Ioan, in calitate de Promotor al Proiectului ”Complex de servicii integrate” Pianu, a demarat in luna februarie 2015 Proiectul ”Complex de servicii integrate” Pianu avand ca partener Asociatia ”Sprijiniti copiii” Alba Iulia, contractul fiind finantat cu sprijinul financiar al programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009 – 2014 și administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Socială, avand o valoare de 1.943.931.60 lei. 
Pe parcursul celor 5 luni de implementare partenerii au asigurat un management eficace în desfășurarea activităților, fapt care a generat atingerea rezultatelor și indicatorilor planificați pentru această perioadă. Toate activitățile au contribuit la atingerea scopului proiectului, respectiv dezvoltarea gradului de coeziune socială pentru copii aflati în situații de risc din judetul Alba și au rolul de a reduce abandonul scolar, de a susține dezvoltarea copiilor, imbunătățirea frecvenței și a parcursului educațional precum și a gradului de incluziune socială. Rezultate aferente perioadei de implementare februarie – iunie 2015 sunt: 
• Rețea de asistență socială școlară inființată și activată în școlile țintă ale proiectului cu scopul de a îmbunătății relația scoală –familie – comunitate, respectiv în: Scoala gimnazială Ion Agirbicianu – Alba Iulia; Scoala gimnazială Avram Iancu – Alba Iulia; Scoala gimnazială Singidava – Cugir; Scoala gimnazială – Almasu Mare; Scoala gimnazială David Prodan – Săliștea; Scoala gimnazială – Săsciori; Scoala gimnazială Augustin Bena – Pianu de Jos; Scoala gimnazială – Pianu de Sus; Scoala gimnazială – Strungari; Scoala gimnazială Avram Iancu – Zlatna; 
• 280 de copii aflați în situații de risc din zona tintă a proiectului au beneficiat de servicii pliate în mod direct pe nevoile identificate în etapa de anchetare socială; 
• 56 de copii de etnie romă au fost identificați și cuprinși în rândul beneficiarilor de servicii în cadrul proiectului; 
• 20 de elevi și studenți au fost selectați pentru a participa la Tabara de instruire pentru voluntari de incluziune sociala care va avea loc in perioada iunie- iulie a.c.; 
• 20 de cadre didactice din scolile tinta si-au exprimat acordul de a participa la cursul de perfectionare Animator socio- educativ care va avea loc in perioada iunie – iulie a.c.; 
• 123 de beneficiari, voluntari si colaboratori au participat in luna mai a.c. la evenimentul de socializare ”Serata primvaverii” desfasurata la Strungari; 
• 200 de copii din cele 10 scoli tinta au participat la Festivalul de joaca in aer liber ”Cetatea copiilor” desfasurat in Alba Iulia; 
• Campania de constientizare a rolului si importantei educatiei demarata in scolile tinta ale proiectului; 
• Caravana de animatie socio- educativa pentru copii in situatii de risc demarata in scolile tinta ale proiectului. 
In acceasi perioada s-a desfasurat un proces progresiv de selectare prin achizitie publica a lucrarilor de reparatii, bunuri, rechizite si alte produse necesare desfasurarii activitatilor. 
Proiectul continua cu extinderea serviciilor in comuna Pianu, respectiv Centrul educativ ”Casa din Munte” si ”Centrului de zi pentru copii” Strungari, amenjarea locului de joaca pentru copii in imediata vecinatate a Centrului de zi, desfasurarea de cursuri de perfectionare profesionala, tabere de incluziune sociala, tabere de socializare, activitati de animatie socio- educative, campania de constientizare a rolului si importantei educatiei, evenimente comunitare etc. 
Relatii suplimentare pot fi obtinute de la sediul administrativ al proiectului, Comuna Pianu, Principala nr.94 tel/fax:0258761111 e-mail : primariacomuneipianu@yahoo.com, persoana de contact: Coordonator de proiect, Catargiu Cristina sau de la partener, Asociatia ”Sprijiniti copiii” Alba Iulia, persoana de contact: Asistent relatii publice si comunicare, Savu Maria, tel.0258813800. 

Promotor de proiect, 
Primar,
Petruse Marin Ioan

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte