Rețele constituite

Rețea de animație socio-educativă

„Școala de animație socio-educativă“ are ca scop redecoperirea valenţelor formativ educative şi de socializare ale jocului, care reprezintă o metodă cu un mare potenţial de formare şi dezvoltare a personalităţii complete a copilului. Scop: Redecoperirea valenţelor formativ educative şi de socializare ale jocului. Grupuri ţintă: copii și tineri care au nevoie de suport de specialitate pentru dezvoltarea unui comportament pro so...[Read More]

Rețea de acțiune intercomunitară – Şcoala proiectelor

Asociația „Sprijiniți copiii“ Alba Iulia desfășoară un complex de acțiuni de facilitare a atragerii de fonduri în comunități. Rezumat: Asociația „Sprijiniți copiii“ Alba Iulia desfășoară un complex de acțiuni de facilitare a atragerii de fonduri în comunități. Conținut: Asociaţia „Sprijiniţi Copiii” susține organizaţiile şi persoanele interesate să se dezvolte prin proiecte cu finanţare nerambursabilă, inclusiv din fonduri str...[Read More]

Rețea de asistență socială școlară

Proiectul nostru a adus împreună 10 scoli din judetul Alba dintre care 6 din mediul rural montan. Caravana de Animaţie socio educativă a deplasat aici echipe de specialiști și materiale/echipamente fiind o modalitate de educare a relaţiilor de colaborare, colegialitate şi prietenie.      

Rețea de educație civică, dezvoltarea democrației și promovarea drepturilor copilului

Prin reţea au fost furnizate servicii diverse pentru 38.500 de copii, tineri şi adulţi din 48 de localităţi. Produsul de bază al reţelei au fost “multiplicatorii de informaţie europeană” instruiţi prin tabere şi cursuri diverse.  SCOP: Creşterea nivelului de cunoaştere, promovare şi respectare a drepturilor copilului.  INSTITUŢII MEMBRE: 84 de şcoli şi 3 universităţi din Republica Moldova, Bucureşti si judeţele Alba, Hunedoara...[Read More]

Reţea de ONG –uri

Reţeaua a asigurat cadrul organizat în care ONG să se cunoască mai bine, să întărească colaborarea dintre ele, să înveţe unele de la altele şi să descopere puterea acţiunii comune. Fiecare organizaţie membră a venit cu o anumită expertiză pe care a ofertat-o membrilor, iar asociaţia noastră a relaţionat cu organizaţiile, astfel încât fiecare cerere şi ofertă de servicii să fie valorificată. Problema identificată: Lipsa de comu...[Read More]

Rețea regională de acțiune pentru aderarea României la Uniunea Europeană

Rețeaua a fost creată în scopul creșterii nivelului de informare, înţelegere şi participare a cetăţenilor la procesul de aderare şi integrare a României la Uniunea Europeană.  SCOP: Creşterea nivelului de informare, înţelegere şi participare a cetăţenilor la procesul de aderare şi integrare a României la Uniunea Europeană. MEMBRI REŢEA : 74 de şcoli; ONG; primării; redacţii mass media şi alte instituţii publice şi private din ...[Read More]

Rețea de locuri de joacă și baze sportive

Iniţiativa Asociaţiei „Sprijiniţi copiii“ Alba Iulia s-a concretizat în amenajarea a două locuri de joacă, în oraşele Abrud şi Cugir, respectiv a unei baze sportive în Cugir. Amplasamentele pe care au prins contur erau iniţial terenuri din domeniul public nevalorificate. Iniţiativa „ZÂMBET DE COPIL“ Problemă: Lipsa parcurilor şi a altor spaţii amenajate pentru joacă . Soluţie: Formarea unui parteneriat local şi atragerea de fi...[Read More]

Rețea de acțiune în parteneriat public-privat

Prin proiectul Asociației „Sprijiniți copiii“ au fost organizate cursuri de instruire şi promovarea bunelor practici ale Asociaţiei noastre în munca pe bază de parteneriate.  Problema identificată: Nivelul redus de acţiune în parteneriat a instituţiilor publice şi private din judeţele Alba şi Hunedoara Soluţia găsită de noi: organizarea de cursuri de instruire şi promovarea bunelor practici ale asociaţiei noastre în munca pe b...[Read More]

Sari la bara de unelte