Share This Post

PROGRAM: EDUCAȚIE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

Clubul Copiilor Informaţi

Clubul Copiilor Informaţi

Problema identificată: Lipsa de informare existentă în rândul copiilor şi tinerilor cu privire la drepturile şi îndatoririle lor

Soluţia găsită de noi: organizarea unei campanii regionale de informare şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aşa cum rezultă ele din Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului şi din Charta Participării Tinerilor la Viaţa Locală şi Regională.

Descriere :
Asociaţia a creat o reţea regională de 65 de şcoli şi 1 universitate din judeţele Alba şi Hunedoara unde în luna decembrie 2005 a demarat proiectul „Clubul copiilor informaţi”. Gândit sub forma unei caravane care se depalsează periodic în şcolile ţintă pentru informa elevii despre drepturile ş resposanbilităţile lor, proiectul se bazează pe un parteneriat cu Inspectoratele şcolare din judeţele Alba şi Hunedoara, iar şcolile ţintă au acceptat statutul de asociat.

Impactul produs:
Deoarece, în anul 2005 proiectul a avut doar o lună de implementare, prezentăm impactul estimat să fie obţinut în cele 11 luni de campanie:
„La sfârşitul proiectului în şcolile ţintă, Convenţia Naţiunilor Unite cu
cu privire la Drepturile Copilului şi Charta Participării Tinerilor la Viaţa Locală şi Regională nu va mai reprezenta o necunoscută pentru beneficiarii noştri direcţi.”

Lecţii învăţate:
• elevii şi studenţii au nevoie de oferte educaţionale extracurriculare
• dacă vrei să cunoşti ce nevoi au elevii şi studenţii, trebuie să faci muncă de cercetare.
• democraţia se învaţă greu şi se respectă şi mai greu !

Evenimentele anului:
• Formarea unei Reţele regionale de 66 de instituţii de învăţământ unde să facem educaţie pentru democraţie şi drepturile omului.

Parteneri:
• Asociaţia ,,Sprijiniţi Copiii” Alba Iulia
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara

Surse de finanţare:

• Uniunea Europeană prin PHARE 2003
• Resurse ale partenerilor

Beneficiari estimaţi:

• 28.000 de copii din judeţele Alba şi Hunedoara.
• 6.000 de studenţi din Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Echipă:
1 coordonator proiect, 1 sociolog, 1 jurist, 2 animatori socio-educativi, 1 responsabil financiar, 2 secretari proiect şi 2 conducători auto.

Voluntari propuşi :
• 240 de elevi
• 50 de studenţi
• 66 „persoane resursă” – cadre didactice

Proverbul paginii: Înţelepciunea este mama învăţăturii!

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte