retea

Gala Societății Civile – 2017

  În 12 iunie 2017 proiectul „Complex de Servicii Integrate” primește Premiul I la secțiunea „Educație, Învățământ, Cercetare” în cadrul Galei Societății Civile ediția a -XV-a . http://galasocietatiicivile.ro/participants_project_2017.php?id=71&section_id=3          

Rețea de asistență socială școlară

Proiectul nostru a adus împreună 10 scoli din judetul Alba dintre care 6 din mediul rural montan. Caravana de Animaţie socio educativă a deplasat aici echipe de specialiști și materiale/echipamente fiind o modalitate de educare a relaţiilor de colaborare, colegialitate şi prietenie.      

Rețea de educație civică, dezvoltarea democrației și promovarea drepturilor copilului

Prin reţea au fost furnizate servicii diverse pentru 38.500 de copii, tineri şi adulţi din 48 de localităţi. Produsul de bază al reţelei au fost “multiplicatorii de informaţie europeană” instruiţi prin tabere şi cursuri diverse.  SCOP: Creşterea nivelului de cunoaştere, promovare şi respectare a drepturilor copilului.  INSTITUŢII MEMBRE: 84 de şcoli şi 3 universităţi din Republica Moldova, Bucureşti si judeţele Alba, Hunedoara, Sibiu şi Cluj. MOTIVAŢIE: Educaţia pentru o cetăţenie europeană include şi componentele referitoare la cunoaşterea, promovarea şi respectarea drepturilor copilului, precum şi dezvoltarea nivelului de asociativitate în structuri care să le asigure participarea la luarea deciziei în problemele care-i privesc.  Alături de ceea ce se realizează prin educaţia formală des...

Reţea de ONG –uri

Reţeaua a asigurat cadrul organizat în care ONG să se cunoască mai bine, să întărească colaborarea dintre ele, să înveţe unele de la altele şi să descopere puterea acţiunii comune. Fiecare organizaţie membră a venit cu o anumită expertiză pe care a ofertat-o membrilor, iar asociaţia noastră a relaţionat cu organizaţiile, astfel încât fiecare cerere şi ofertă de servicii să fie valorificată. Problema identificată: Lipsa de comunicare dintre organizaţii şi numărul redus de parteneriate intrasectoriale  Soluţia găsită de noi: Înfiiţarea unei Reţele de ONG –uri din domeniul protecţiei copilului Descriere: Reţeaua a asigurat cadrul organizat în care ONG să se cunoască mai bine, să întărească colaborarea dintre ele, să înveţe unele de la altele şi să descopere puterea acţiunii comune. Fiecare or...

Rețea regională de acțiune pentru aderarea României la Uniunea Europeană

Rețeaua a fost creată în scopul creșterii nivelului de informare, înţelegere şi participare a cetăţenilor la procesul de aderare şi integrare a României la Uniunea Europeană.  SCOP: Creşterea nivelului de informare, înţelegere şi participare a cetăţenilor la procesul de aderare şi integrare a României la Uniunea Europeană. MEMBRI REŢEA : 74 de şcoli; ONG; primării; redacţii mass media şi alte instituţii publice şi private din judeţele Alba, Hunedoara, Cluj şi Suceava MOTIVAŢIA: Din păcate Uniunea Europeană este încă o necunoscută pentru majoritatea românilor. De asemenea, nivelul redus de informaţii referitoare la procesul de integrare a României la Uniunea Europeană este o reală problemă. SERVICII OFERITE • Informare: 240 de ore / membru / reţea / an • Instruire în multiplicare de informa...

Rețea de locuri de joacă și baze sportive

Iniţiativa Asociaţiei „Sprijiniţi copiii“ Alba Iulia s-a concretizat în amenajarea a două locuri de joacă, în oraşele Abrud şi Cugir, respectiv a unei baze sportive în Cugir. Amplasamentele pe care au prins contur erau iniţial terenuri din domeniul public nevalorificate. Iniţiativa „ZÂMBET DE COPIL“ Problemă: Lipsa parcurilor şi a altor spaţii amenajate pentru joacă . Soluţie: Formarea unui parteneriat local şi atragerea de finanţări necesare amenajării unui loc de joacă Descrierea : S-a amenajat un loc de joacă pentru copii în oraşul Abrud, menit să îmbunătăţească calitatea vieţii acestora, în raport cu nevoile lor specifice. În domeniul educării copilului au fost instruiţi 30 membrii ai ONG – urilor şi instituţiilor de învăţământ din Abrud, în vederea dezvoltării de abilităţi de lucru cu...

EDUCAȚIE CULTURALĂ PRIN TRADIȚII

1. Numele solicitantului: Fundaţia Culturală TerrArmonia 2. Parteneri ai proiectului: • Academia de Muzică „Gheorghe Dima „ Cluj Napoca • Asociaţia „Sprijiniţi Copiii” Alba Iulia 3. Durata: 4 aprilie – 31 octombrie 2007 4. Rezumatul proiectului: Aspecte Descriere Obiectivele 1. Creşterea, pe durata implementării proiectului, a gradului de cunoaştere şi promovare a muzicii tradiţionale româneşti în rândul a cel puţin 2500 de iubitori de tradiţii . 2. Dezvoltarea, timp de 5 luni a nivelului de educaţie culturală pentru 3200 de elevi din judeţele Alba, Hunedoara, Sibiu, Cluj şi Sălaj. 3. Îmbunătăţirea repertoriului şi a nivelului interpretativ pentru 60 de tineri interpreţi de folclor din judeţele Alba, Hunedoara , Sibiu, Cluj şi Sălaj Grupuri ţintă/beneficiari direcţi Iubitorii de muzi...

ȘCOALA DE ANIMAȚIE

Scop: Asigurarea unui cadru organizat de cunoaștere și satisfacere a nevoilor de timp liber și relaționare cu ceilalți ale copiilor din 10 localități Rezultate: 1 echipă interdisciplinară instruită și motivate pentru reușită 1 bază de date despre cauzele neglijării, forme de manifestare și efecte generate de lipsa de supraveghere și neglijarea nevoilor afective și de comunicare 10 localități sensibilizate în legătură cu cauzele și efectele generate de neglijare și lipsa de supraveghere 10 ”grupuri suport” formate pentru identificarea nevoilor și așteptărilor copiilor 15 școli și grădinițe susținute să-și schimbe modul de abordare a activităților de timp liber 4 centre de plasament susținute în derulare de activități de integrare socială a copiilor 50 de tineri instruit în animație socio-ed...

CARAVANA INTEGRĂRII EUROPENE

Scop: Creșterea nivelului de informare, înțelegere și participare al cetățenilor la procesul de aderare a României la Uniunea Europeană Descriere: Caravana Integrării Europene a fost un proiect derulat în 16 localități urbane și rurale, 21 de școli din județele Alba, Hunedoara și Suceava. Accentul s-a pus selecționarea a 50 de persoane interesate să se instruiască ca ”multiplicatori de informație europeană” și atragerea copiilor și tinerilor în dezbaterea și înțelegerea procesului de aderare a României la Uniunea Europeană. Activități predominante: Sesiuni informative Concursuri gen ”Cine știe câștigă” Vizionări de filme Confecționarea de drapele ale țărilor membre și României, fanioane, sigle Impactul produs : Trezirea interesului copiilor pentru o lume din care vor face parte în viitorul...

CENTRUL DE INFORMARE ȘI CONSILIERE PENTRU COPIII NEGLIJAȚI CUGIR

Scop: Reducerea riscului de producere a neglijării în familiile afectate de șomaj, sărăcie, nivel redus de educație și aspirații Descriere: Au fost monitorizați copii și preșcolari din 40 de familii marcate de șomaj, sărăcie, nivel redus de educație  și aspirații. Ca urmare a asistării diferențiate a copiilor aflați în această situație s-a constatat reducerea riscului de neglijare. Sensibilizarea opiniei publice  în legătură cu creșterea îngrijorătoare a formelor pasive și active de maltratare a copiilor a fost o altă acțiune a Centrului de Informare și Consiliere pentru Copiii Neglijați. Rezultate: 5 specialiști instruiți și motivați pentru reușită 3 parteneri implicați în reducerea numărului copiilor victime ale neglijării și abuzului 15 școli atrase la cercetarea violenței 1 cadru organ...

Clubul Copiilor Informaţi

Problema identificată: Lipsa de informare existentă în rândul copiilor şi tinerilor cu privire la drepturile şi îndatoririle lor Soluţia găsită de noi: organizarea unei campanii regionale de informare şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aşa cum rezultă ele din Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului şi din Charta Participării Tinerilor la Viaţa Locală şi Regională. Descriere : Asociaţia a creat o reţea regională de 65 de şcoli şi 1 universitate din judeţele Alba şi Hunedoara unde în luna decembrie 2005 a demarat proiectul „Clubul copiilor informaţi”. Gândit sub forma unei caravane care se depalsează periodic în şcolile ţintă pentru informa elevii despre drepturile ş resposanbilităţile lor, proiectul se bazează pe un parteneriat cu Inspectoratele şcolare din judeţele ...

Centrul Social Comunitar Cugir

Scop: Dezvoltarea serviciilor sociale necesare familiilor defavorizate Structura instituţiei pe servicii: a) Centru de zi Serviciu cu o capacitate de 15 locuri. Aici au fost furnizate servicii diferenţiate, dintre care amintim: identificarea nevoilor individuale, informare, consiliere familială, socializare, reprezentare de interese, asigurarea alimentelor de bază, supraveghere şi sprijin diferenţiat în efectuarea temelor, educaţie casnică etc. b) Adăpost temporar Serviciu reamenajat şi dezvoltat în anul 2005. Scopul lui a fost furnizarea de servicii cu caracter săptămânal pentru copiii din satele de munte care nu au condiţii de frecventare a şcolii în localitatea de domiciliu. c) Mini – centrul de sănătate În anul 2005 a furnizat servicii de evaluare a stării de sănătate, educaţie pentru ...

  • 1
  • 2
Sari la bara de unelte