Share This Post

retele

Rețea de educație civică, dezvoltarea democrației și promovarea drepturilor copilului

Rețea de educație civică, dezvoltarea democrației și promovarea drepturilor copilului

Prin reţea au fost furnizate servicii diverse pentru 38.500 de copii, tineri şi adulţi din 48 de localităţi. Produsul de bază al reţelei au fost “multiplicatorii de informaţie europeană” instruiţi prin tabere şi cursuri diverse. 

SCOP: Creşterea nivelului de cunoaştere, promovare şi respectare a drepturilor copilului. 

INSTITUŢII MEMBRE: 84 de şcoli şi 3 universităţi din Republica Moldova, Bucureşti si judeţele Alba, Hunedoara, Sibiu şi Cluj.

MOTIVAŢIE:
Educaţia pentru o cetăţenie europeană include şi componentele referitoare la cunoaşterea, promovarea şi respectarea drepturilor copilului, precum şi dezvoltarea nivelului de asociativitate în structuri care să le asigure participarea la luarea deciziei în problemele care-i privesc. 
Alături de ceea ce se realizează prin educaţia formală desfăşurată prin şcoli, reţeaua aduce elemente de noutate şi acţionează pentru conştientizarea faptului că fiecare drept generează o responsabilitate, că democraţia înseamnă implicare civică, iar parteneriatele cu instituţiile de învăţământ sunt necesare şi deosebit de importante. 

SERVICII OFERITE: 
• Informare despre drepturi şi responsabilităţi civice; 
• Dezbateri publice; 
• Asistenţă pentru constituirea şi activarea Consiliilor elevilor şi a Structurilor consultative de tineret; 
• Instruire ca şi „promotor al drepturilor copilului”, cu durata de 100 de ore

LOCAŢIE : 
• Centrul de vacanţă Cugir, Str. Griviţei Nr.94 telefon / fax 0258/754290, e-mail asccugir@yahoo.com 
• Centrul de vacanţă Strungari, Str. Principală Nr.10 telefon / fax 0258/761790, e-mail ascpianu@yahoo.com

GRUP ŢINTĂ: 
Elevi/Studenţi

Proverbul paginii: “Înţelepciunea este mama învăţăturii.”

 

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte