Share This Post

PROGRAM: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Caravana Măsurilor Active pentru Şomeri Alba

Caravana Măsurilor Active pentru Şomeri Alba

1. Titlul: CARAVANA MĂSURILOR ACTIVE PENTRU ŞOMERI ALBA

2. Sedii de implementare:
• Alba Iulia, str.Mihai Viteazul, nr. 4
• Cugir , Str.Griviţei, nr.94
• Zlatna, str.Tudor Vladimirescu, nr. 14
• Pianul de Jos , str. Cloşca, nr.244

3. Descriere proiect:
Proiectul Caravana măsurilor active pentru şomeri are un caracter regional şi se încadrează în prioritatea naţională „Măsuri active pe piaţa muncii”. Pentru susţinerea integrării şomerilor, sunt planificate 3 tipuri cu mai multe servicii :
activităţi :
Măsuri Servicii sociale
Măsuri pentru reducerea neconconcordanţei între cererea şi oferta de muncă Formarea şi administrarea de baze de date despre situaţia şomerilor
Idnetificarea şi promovarea ateptărilor angajatorilor (meserii căutate, tipuri de persoane, calificări/specializări etc.)
Educaţie informală pentru mobilitate profesională şi teritorială
Autorizarea partenerilor ca şi formatori permanenţi ai adulţilor pentru meserii solicitate pe piaţa muncii
Tipărirea şi distribuirea de publicaţii care să ofere şomerilor modele de CV-uri, Scrisori de intenţie, cereri de angajare, scentarii pentru participarea la un interviu etc.
Măsuri care să conducă la creşterea nivelului calificărilor Cursuri de claificare :
Cursul Alba Iulia Cugir Zlatna Pianu
Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor X
Lucrător social X
Montator pereţi şi plafoane din ghips carton X
Lucrător în creşterea animalelor X
Autocunoaştere prin Evaluare socio-profesională
Măsuri pentru începerea unei afaceri Informare, consultaţă şi asistenţă tehnică în demararea unor afaceri

4. Noutăţi aduse de proiect :
• serviciile propuse au la bază rezultatele unor studii privind aşteptările şomerilor şi ale angajatorilor din cele 4 localităţi ţintă
• implică ONG, instituţiile de învăţământ şi mediul de afaceri în formarea continuă a adulţilor, autorizându-i în acest sens prin proiect.
• susţine dezvoltarea capitalului uman şi a învăţării pe tot parcursul vieţii
• dezvoltă un partenerait strategic cu mediul de afaceri
• abordează o metodă nouă, mobilă de ofertare a serviciilor deplasând specialiştii în localităţile ţintă, aspect care încurajează foarte mutl mobilitatea ulterioară a şomerilor, permite standardizarea serviciilor şi activităilor
• organizarea în cele 4 localităţi a Clubului locurilor de muncă , structuri în care şomerii se pot întâlni cu angajatori, jurişti, sociologi, psihologi, asistenţi sociali, animatori socio-educativi şi alte personae care să-şi ajute în integrarea socială.

5. Indicatori de eficienţă şi rezultate porpuse
1.Creşterea gradului de informare şi formare al şomerilor
1.a 5000 de bucăţi Ghidul pliant al şomerului realizate şi distribuite la şomeri şi furnizori de servicii pentru şomeri, din toată ţara
1.b 30 de suporturi de curs „Lucrător social” ( 25 pentru cursanţi, restul pentru lectori şi rapoarte)
1.c 30 de suporturi de curs „Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor”
1.d 30 de suporturi de curs „Montator pereţi şi plafoane din ghips carton
1.e 30 de suporturi de curs „Crescător/îngrijitor animale domestice pentru lapte şi carne”
1.f 100 de mape documentare pentru sesiunea de diseminare a rezultate lor proiectului
1.g 2 conferinţe de presă şi 4 comunicate de presă transmise
1.h 20 de locuri de afişaj public valorificate în cele 4 loclaităţi ţintă ale proiectului
2. Dezvoltarea sistemului local de furnizare de măsuri active pentru şomeri
2.a 1 parteneriat public /privat dezvoltat şi implicat în dezvoltarea de măsuri
2.b 2 consultanţi în afaceri şi management cu o bogată cu experiză vor susţine dezvoltarea spiritului antreprenorial în zona proiectului
2.c 7 specialişti în resurse umane vor asigura dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor necesare şomerilor pentru a se încadra în muncă
2.d 29 de lectori vor susţine pregătirea profesională a şomerilor în meserii solicitate de angajatori
2.e 12 întâlniri de analiză, dezbatere, preluare de experienţă şi promovare de modele de bune practici realizate în cadrul Comitetului proiectului
2.f 4 cluburi de locuri de muncă creşte capacităţile de ocupare a şomerilor
2.g 1 curs de instruire a salariaţilor şi 3 stagii de perfecţionare profesională
2.h 1 sesiune de promovare/replicare a experienţei în furnizarea de măsuri active
3. Promovarea dezvoltării capitalului uman şi a învăţării pe tot parcursul vieţii
3.a 400 de şomeri vor primi servicii privind cariera şi dezvoltarea antreprenoriatului
3.b 4 cursuri de calificare organizate în 4 localităţi
3.c 75 de şomeri vor fi calificaţi în meseri solicitate de angajatorii locali
3.d 25 de şomeri din mediul rural susţinuţi să se califice şi să obţină dreptul de administrare a exploataţiei agicole familiale
3.e 15 % dintre beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi încadraţi în muncă
3.f 1 acţiuni de evaluare şi adaptare de servicii
3.g 1 acţiune de măsurare a impactului măsurilor active furnizate de proiect

Rezultate obţinute în 12 luni de proiect
• 1 Bază de date cu 1150 de şomeri din cele 4 localităţi tinta realizată
• 500 de şomeri evaluaţi din punct de vedere socio-ocupaţional
• 400 de şomeri informati şi consiliaţi in vederea gasirii unui loc de muncă
• 100 şomeri calificaţi in meserii cautate pe piaţa muncii
• 84 şomeri încadraţi în muncă
• 4 Cluburi ale locurilor de muncă organizate în Cugir, Alba Iulia, Zlatna şi Pianu de Jos
• 7 specialişti încadraţi în muncă şi 29 de lectori implicaţi în cursurile de calificare
• 20 de locuri publice folosite pentru promovarea proiectului, partenerilor si finantatorului

 

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte