Blog

Share This Post

PROGRAM: EDUCAȚIE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

Centrul de zi “ÎMPREUNĂ” Hunedoara

Centrul de zi “ÎMPREUNĂ” Hunedoara

Scop: Prevenirea abandonului şcolar pentru copiii proveniţi din familii defavorizate.

Structura instituţiei pe servicii:

Centrul de zi „Împreună” a funcţionat în incinta Şcolii generale nr. 12 Hunedoara, spaţiu pus la dispoziţie asociaţiei de către Consiul Local. La etajul II al clădirii, centrul are amenajate şi dotate 4 spaţii educative şi 1 sală multifuncţională.
Micro-cantina de incintă: formată din bucătărie, sală de mese, sala semipreparatelor şi depozitul de alimente a fost organizată la parterul clădirii cu o capacitate de 25 de beneficiari / serie.
Ambele servicii au avut toate autorizaţiile de funcţionare impuse de legislaţia în vigoare.
Serviciile oferite au fost: informare, consiliere, sprijin în efectuarea temelor, evaluare psiho socială şi medicală, socializare.

Impactul produs:
• schimbarea atitudinii părinţilor şi copiilor faţă de rolul şi importanţa şcolii
• reducerea absenteismului şi mediocrităţii educaţionale
• îmbunătăţirea comunicării dintre şcoală, asociaţie şi familiile asistate

Lecţii învăţate:
• programele de perfecţionare profesională trebuie să-i cuprindă şi pe salariaţii partenerilor
• voluntarii se formează foarte greu şi se pierd uşor dacă nu-i motivezi permanent
• implicarea părinţilor în administrarea serviciilor este o necesitate

Evenimentele anului:
• Campania stradală „Mărţişor împreună”
• Complexul de activităţi „…Şi noi trăim în Europa” dedicat Zilei Europei

Parteneri:
Asociaţia „Sprijiniţi copiii”
Primăria Municipiului Hunedoara
Şcoala Generală Nr. 12

Surse de finanţare
MMSSF prin legea 34/1998
FRDS

Echipă: asistent social, psiholog, sociolog, economist, jurist, animator socio – educativ

Beneficiari: anual, cel puţin 60 de copii asistaţi

Voluntari: 12 elevi de liceu

PROVERBUL PAGINII:
„Esenţa vieţii este comunicarea şi responsabilizarea fiecăruia după posibilităţile proprii”.

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte