Share This Post

PROGRAM: SALVAREA IDENTITĂŢII NAŢIONALE

ETHNOS MILENIUL III

ETHNOS MILENIUL III

Numele aplicantului: Fundaţia Culturală TerrArmonia Alba Iulia

Parteneri:

• Institutul “Arhiva de Folclor a Academiei Române” Cluj Napoca
• Academia de Muzică “Gheorghe Dima” Cluj Napoca
• Asociaţia “Sprijiniți Copiii”Alba Iulia
Durata proiectului: aprilie 2000-februarie 2001
Obiectivele proiectului:
– Satisfacerea nevoilor culturale ale consumatorilor de folclor muzical autentic prin fabricarea şi distribuţia în 7 luni a 4 produse culturale – caseta audio, CD, spectacol, caseta video – rezultate din valorificarea a două fonoteci aflate în pericol de degradare.
– Modernizarea patrimoniului cultural şi orientarea lui către piaţă prin demararea formării, pe durata proiectului, la Cluj Napoca a “Bazei Naţionale privind colinda şi colindatul la români” şi administrarea ei ulterioară în ţară şi în străinătate.
– Iniţierea a 30 de studenţi de la modulele de folclor ale instituţiilor superioare de învăţământ, pe durata a 90 de ore, în markering cultural şi cuprinderea lor într-o reţea de promovare a produselor culturale ale proiectului.
Rezultate obţinute prin implementarea proiectului:
– Baza materială performantă;
– 3000 de benzi audiate şi analizate;
– 1000 de colinde selecţionate;
– 1000 de portative muzicale scrise;
– 1000 de fişiere structurale;
– 1 sistem de clasificare tematică;
– 2 arhive de folclor cu suportul de arhivare modernizat;
– 5 CD de arhivare rezultate din 3000 de benzi magnetice;
– 4 CD-uri cu 80 de colinde inscripţionate în forma autentică;
– 1 CD audio în 1000 de exemplare;
– 1 casetă audio în 3000 de exemplare;
– 1 casetă video în 50 de exemplare;
– 1 spectacol demonstrativ modern;
– 30 de studenţi iniţiaţi în marketing cultural.
Impactul produs:
– 1800 de colinde aduse în arhivă în urma culegerii din peste 200 de comunităţi rurale din Transilvania;
– 1000 de colinde salvate de pe benzi magnetice, inscripţionate şi arhivate pe 5 CD-uri;
– satisfacerea nevoilor culturale a unui număr de peste 20 000 de consumatori;
– Promovarea valorilor culturale, etice şi morale prezente în civilizaţia rurală. Proiectul a sensibilizat structuri diverse ale socieţătii civile asupra nevoii de salvare şi promovare a tradiţiilor. Totodată consumatorii de cultură autentică au participat la concerte, acţiuni de filmare în teren, iar producţiile comerciale au fost puse la dispoziţia publicului larg. Considerăm că peste 3 milioane şi jumătate de consumatori s-au putut bucura de rezultatele proiectului nostru şi ecourile lui.

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte