Share This Post

Actualitate / Alte anunturi

Inchiderea oficiala a duratei de finantare a proiectului “Complex de servicii integrate” Pianu.

COMUNICAT DE PRESĂ

Comuna Pianu în parteneriat cu Asociația ”Sprijiniți copiii” Alba Iulia  marchează închiderea oficială a duratei de finanțare a proiectului ”Complex de Servicii integrate” Pianu , susținut  prin Mecanismul financiar SEE 2009-2014 în cadrul  Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” . Valoarea finanțării  nerambursabile a fost  de 1.943.931.60 lei, iar administrarea procesului de implementare s-a realizat de către Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Timp de 23 de luni , cei doi parteneri și zece școli asociate au susținut incluziunea socială pentru 527 de copii  din comunele Pianu, Săsciori, Săliște , Almașul Mare  și din orașele Alba Iulia, Cugir și Zlatna.

Gândit cu două structuri, respectiv una fixă în satul Strungari și alta mobilă ”Rețea de asistență socială școlară”  organizată în cadrul  școlilor asociate, proiectul contribuit la:

– Modernizarea, reorganizarea și dotarea Centrului educativ ”Casa din  munte ” Strungari , dintre care cea mai relevantă realizare este  extinderea clădirii cun un etaj destinat cazării săptămânale a copiiilor care nu au condiții de frecventare a școlii în satul de domiciliu . In acest mod capacitatea de cazare a ajuns la 40 de locuri.

–  Extinderea serviciilor din Centrul de zi pentru copii  prin organizarea și dotarea unor spații educative, precum și  punerea în funcţiune a  microcantinei de incintă

–  Amenajare unui  Loc de  joacă şi petrecere a timpului liber. Organizat  în imediata apropiere a școlii , spațiul  cuprinde  suprafețe amenajate și dotate pentru joacă, dar și terenuri  pentru practicarea sportului

– Diversificarea serviciilor destinate incluziunii sociale prin adaptarea acestora la nevoile copiiilor. Pentru fundamentarea serviciilor s-a realizat anchetarea socială  pentru  527 de copiii  și familiile  din care aceștia provin, efort care a contribuit la  cunoaștere nevoilor și a riscurilor care pot genera mediocritate educațională

– Dezvoltarea nivelului de  competenţe  al salariaților  și voluntarilor implicați în educația și asistența socială a copiilor prin formare profesională  în ocupaţiile :  Animator socio educativ , Consilier de dezvoltare personală și   Pedagog social.

-Organizare a cinci serii  de tabără de incluziune socială pentru copiii  din cadrul școlilor asociate

”Proiectul intră în etapa de sustenabilitate și noi suntem bucuroși pentru că am reușit să depășim rezultatele și indicatorii asumați, dar mai ales pentru că  proiectul a asigurat finalizare primului Campus școlar din mediul rural din Romania,  concept dezvoltat de partenerul nostru,Asociația ”Sprijiniți Copiii ”, serviciile campusului au condus la creșterea participării școlare din satele Strungari, Plaiuri, Purcăreți, Tonea, Mărgineni, Mugești , Călene și Goasele, sate din care am avut sau avem în prezent beneficiari,  afirmă domnul Petruse Marin Ioan, primarul comunei Pianu.

Relații suplimentare pot fi obținute de la sediul administrativ al proiectului, Comuna Pianu, str. Principală nr.94 tel/fax:0258761111 email: primariacomuneipianu@yahoo.com,  persoana de contact manager proiect, Catargiu Camelia Cristina sau de la Asociația ”Sprijiniți Copiii,, Email: ascpianu@yahoo.com și  www.complexpianu.ro .

 

Asistent relații publice și comunicare

Tör Maria

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte