Blog

Share This Post

PROGRAM: EDUCAȚIE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

Centrul Social Multifuncţional Zlatna

Centrul Social Multifuncţional Zlatna

Scop: Dezvoltarea serviciilor sociale necesare familiilor defavorizate

Structura instituţiei pe servicii:
a) Centrul de zi
Serviciu are o capacitate de 20 de locuri pentru şcolari şi 15 locuri pentru preşcolari. Serviciile sociale oferite: identificarea nevoilor individuale, informare, consiliere familială, socializare, reprezentare de interese, asigurarea alimentelor de bază şi a rechizitelor, supraveghere şi sprijin diferenţiat în efectuarea temelor, formarea deprinderilor de joacă în grup, de scris şi citit, socializare etc.
b) Reţea de transport social şcolar
Structură de asistare cu o capacitate de 15 locuri. Scopul acestui serviciu este prevenirea abandonului şcolar prin asigurarea unui mijloc de transport pentru copiii proveniţi din comunităţi rurale izolate şi lipsite de unităţi de învăţământ. Alte servicii asigurate au fost: consiliere, informare, socializare, reprezentare de interese, orientare şcolară etc.
c) Mini-centru de sănătate
Structură infiinţată a asigurat pentru un număr de 55 adulţi şi 45 de copii servicii de informare, consiliere, instruire / educaţie pentru sănătate, conştientizare a factorilor de risc şi a nevoii unui stil de viaţă sănătos etc. Beneficiarii au fost luaţi in evidenţă şi li s-a facilitat înscrierea la medicii de familie şi au beneficiat de cursuri de informare pe probleme referitoare la igiena mediului (aer, apa, sol, radiaţii şi habitat), igiena tinerilor şi copiilor, igiena alimentaţiei, prevenire bolilor infecţioase şi a consumului de tutun, alcool, cafea.

Impactul produs:
• rezolvarea parţială a problemelor cu care s-au confruntat grupurile noastre ţintă.
• întărirea comunicării şi acţiunii comune dintre ONG, furnizorii publici de servicii sociale şi alţi actori sociali din comunitate
• schimbarea la copii şi familiile lor a atitudinii faţă de importanţa frecventării şcolii

Lecţiile invăţate:
– Schimbarea atitudinii omului obişnuit faţă de cel dezavantajat se poate realiza şi necesită multă răbdare
– Parteneriatul este calea spre succes dacă angajamentele sunt respectate

Evenimentele anuale:
• Campania stradală “Mărţişor împreună”
• Tabăra “ 10 zile fără griji”
• Vizitele sociale realizate de copii la vârstnicii singuri

Parteneri:
Asociaţia „Sprijiniţi copiii”
Grupul Şcolar „ Avram Iancu” Zlatna
Primăria Oraşului Zlatna

Surse de finanţare:
Fondul Român de Dezvoltare Socială
Bugetul de Stat al României prin MMSSF
Resurse ale partenerilor

Echipa: 1 sociolog, 2 asistenţi sociali, 1 responsabil financiar, 2 animatori socio-educativi, 1 secretar,1 bucătar, 1 îngrijitor spaţiu, 3 medici colaboratori

Beneficiarii: anual, 110 copii şi adulţi din Zlatna şi satele înconjurătoare

Voluntarii:
• 55 de voluntari, din care 30 instruiţi în animaţie socio educativă

Proverbul paginii: Priveşte cu mintea şi ascultă cu inima!

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte