servicii sociale

Centrul Social pentru Persoane cu Handicap Călan

Scop: Dezvoltarea serviciilor sociale alternative la instituţionalizarea persoanelor cu handicap, susţinerea integrării şi reintegrării lor sociale prin acţiunea unui parteneriat intrasectorial. Structura instituţiei pe servicii: – Reţea de servicii la domiciliu – Mini-centru de recuperare Serviciile oferite de către instituţie au fost diferenţiate pe cele 2 structuri, respectiv Centrul de zi unde au predominat servicii de supraveghere, acompaniere, sprijin în efectuarea de teme etc. În reţea, serviciile au fost: informare; consiliere; reprezentare de interese; evaluarea stării de sănătate; îngrijire socio-medicală; menaj şi supraveghere. Impactul produs: – schimbarea atitudinii omului sănătos faţă de cel cu dizabilităţi – refacerea relaţiilor din interiorul şi exte...

Centrul Social Comunitar Frumosu

Scop: dezvoltarea de servicii sociale necesare prevenirii abandonului şcolar şi marginalizării sociale. Structura instituţiei pe servicii: a) Centrul de zi furnizează servicii educaţionale pentru persoanele asistate care au nevoie de sprijin de specialitate în recuperarea achiziţiei şcolare şi finalizarea învăţământului obligatoriu. În funcţie de nevoile identificate, copiii au fost asistaţi durate diferite de timp în cadrul cărora au primit servicii diferenţiate: identificare de nevoi, evaluare socială şi educaţională, sprijin de specialitate în efectuarea temelor, pregătire intensivă pentru examenul de capacitate sau corigenţe, educaţie casnică şi gospodărească. Totodată, ei au fost cuprinşi în activităţi diverse de informare, consiliere, educaţie pentru sănătate şi educaţie pentru viaţă...

Centrul Social Multifuncţional Zlatna

Scop: Dezvoltarea serviciilor sociale necesare familiilor defavorizate Structura instituţiei pe servicii: a) Centrul de zi Serviciu are o capacitate de 20 de locuri pentru şcolari şi 15 locuri pentru preşcolari. Serviciile sociale oferite: identificarea nevoilor individuale, informare, consiliere familială, socializare, reprezentare de interese, asigurarea alimentelor de bază şi a rechizitelor, supraveghere şi sprijin diferenţiat în efectuarea temelor, formarea deprinderilor de joacă în grup, de scris şi citit, socializare etc. b) Reţea de transport social şcolar Structură de asistare cu o capacitate de 15 locuri. Scopul acestui serviciu este prevenirea abandonului şcolar prin asigurarea unui mijloc de transport pentru copiii proveniţi din comunităţi rurale izolate şi lipsite de unităţi de...

Sari la bara de unelte