Share This Post

Proiecte

Complex de Servicii Integrate Pianu

Complex de Servicii Integrate Pianu

”Complex de servicii integrate” Pianu este un proiect care facilitează accesul la școală și susține incluziunea socială pentru copiii în siuații de risc din județul Alba. Prin proiect sunt dezvoltate servicii care contribuie la reducerea riscului de abandon școlar, dar se înființează și facilități /măsuri noi care susțin cunoașterea nevoilor grupurilor țintă. Proiectul durează 15 luni și are stabilite 10 act cu 47 de subactivitatianificate diferențiat în funcție de complexitate și durata necesară atingerii rezultatelor. Intervenția nostră contribuie la prevenirea abandonului şcolar, dezvoltarea copiilor, îmbunătățirea comportamentului școlar și a gradului de incluziune socială si vizeaza 2 componente : una ”fixă” în satul Strungari, sat amplasat în zona montană defavorizată, din care fac parte : Adăpost săptămânal ”Casa din munte” pentru copiii care nu au condiții de frecventare a școlii în localitatea de domiciliu ; Centrul de zi pentru copiii care au nevoie de serviciile noastre după finalizarea orelor de la școală, sau în anumite perioade din an când sunt lipsiți de supravegherea părinților și Locul de joacă care se va amenaja lângă curtea școlii ; una ”mobilă” prin care deplasăm o echipă multidisciplinară în 10 școli din 6 localități rurale și 3 urbane pentru a furniza servicii de asistență socială școlară și animație socio educativă care să contribuie la creșterea gradului de coeziune socială pentru 400 de copii aflați în situații de risc.

Structura “fixă” este organizată în satul Strungari, sat amplasat în zona montană defavorizată, structură din care fac parte :

 • Adăpostul săptămînal „Casa din munte” pentru copii care nu au condiţii de frecventare a şcolii în localitatea de domiciliu. Adăpostul este soluţia găsită de noi pentru a facilita accesul la educaţie al copiilor care nu au şcoală în satul de domiciliu şi sunt obligaţi să parcurgă pe jos zeci de km., efort care de cele mai multe ori generează mediocritate educaţională şi abandon şcolar.Pe durata anului şcolar în adăpost sunt asigurate servicii de îngrijire socială şi medicală, sprijin în efectuarea temelor, educaţie pentru sănătate, socializare, hrană şi găzduire, cumul de intervenţii care contribuie la acoperirea nevoilor identificate la fiecare copil în parte. În vacanţe, în adăpost, sunt organizate serii de tabără în care sunt planificate acţiuni care facilitează dezvoltarea fizică, psihică şi socială. Scoaterea copiilor din mediul precar în care trăiesc este o modalitate pentru reducerea delincvenţei şi alienării sociale determinate de expunerea la modelele sociale deviante.
 • Centrul de zi pentru copiii care au nevoie de serviciile noastre după finalizarea orelor de la şcoală, sau în anumite perioade din an cînd sunt lipsiţi de supravegherea părinţilor. Această structură a proiectului este formată dintr-o clădire cu parter, etaj și mansardă, construcție nouă realizată cu finanțare prin PNDR 2007-2013, iar spațiile sunt organizate pe destinații specifice acestui tip de instituție socială, atât pentru beneficiari, cât și pentru specialiști. Principalele servicii și activități desfășurate sunt :
  • supraveghere și asistență socială de specialitate;
  • informare și consiliere socială;
  • consiliere psihopedagogică;
  • sprijin de specialitate în efectuarea temelor;
  • ateliere lucrative;
  • pregătirea și servirea hranei.
 • Locul de joacă și perecere a timpului liber, amenajat lîngă curtea şcolii din sat. Locul de joacă asigură un cadru organizat de interacţiune a copiilor între ei , precum şi cu mediul extern. El este gândit cu 2 zone, una sintetică și una naturală. În prima zonă se vor desfășura mai ales acțiuni de joacă și practicarea unor sporturi care au rolul să asigure o dezvoltare fizică armonioasă, dezvoltarea capacității de orientare generală, de adaptare la situațiile concrete de mișcare, descoperirea și dezvoltarea punctelor forte – agilitatea, coordonarea, rezistența sau flexibilitatea. Zona 2 va fi organizată valorificând caracteristicile natuale ale terenului și va fi folosită în special pentru jocuri de rol, observarea naturii, acțiuni interactive de dezvoltare a abilităților practice prin utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile:proiectarea, confecţionarea şi evaluarea unor produse simple, dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs, dezvoltarea simţului practic, a celui estetic şi a responsabilităţii pentru modificarea mediului natural, ca răspuns la nevoile şi dorinţele oamenilor.

Structura “mobilă” prin care deplasăm o echipă multidisciplinară în 10 şcoli din 6 localităţi rurale şi 3 urbane pentru a furniza servicii de asistenţă social şcolară şi animaţie socio-educativă care să contribuie la creşterea gradului de coeziune socială pentru 400 de copii aflaţi în situaţii de risc. În acest sens am înființat o Rețea de asistență socială școlară prin care asigurăm abordarea profesionistă a problemelor pe care le au copiii cu risc de inadaptabilitate școlară și marginalizare socială, precum şi soluţii pliate pe nevoile identificate.Scopul fundamental al serviciilor de asistență socială în școală se subordonează finalităților educației, urmărind să creeze condițiile necesare pentru ca elevii să-și satisfacă trebuințele educative de bază, să-și dezvolte abilitatea de a lua decizii și de a rezolva probleme, să-și dezvolte capacitatea de adaptare la schimbare și să fie pregatiți să-și asume responsabilitatea pentru propria conduită.

Tot pentru acoperirea nevoilor pe care le au copiii din grupul nostru ţintă, în cele 10 școli, desfășurăm Caravana de Animaţie socio educativă, măsură mobilă prin care deplasăm echipe de specialiști și materiale/echipamente, modalitate de educare a relaţiilor de colaborare, colegialitate şi prietenie.

În demersul nostru am pornit de la rezultatul studiilor de specialitate care dovedesc impactul produs de animația socio educativă asupra autonomiei copiilor, aceștia învățând să își controleze comportamentul, să gândească în avans și să acționeze pentru a atinge o acțiune planificata în timp, învață să colaboreze, să împărtășească opiniile și gândurile altora, învață să facă față provocărilor din viața de zi cu zi în mod spontan și creativ.

Footer

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte