Share This Post

Actualitate / Carusel de știri / PROGRAM: SALVAREA IDENTITĂŢII NAŢIONALE / Relatii publice

EDUCAȚIE CULTURALĂ PRIN TRADIȚII

EDUCAȚIE CULTURALĂ PRIN TRADIȚII

1. Numele solicitantului: Fundaţia Culturală TerrArmonia

2. Parteneri ai proiectului:
• Academia de Muzică „Gheorghe Dima „ Cluj Napoca
• Asociaţia „Sprijiniţi Copiii” Alba Iulia

3. Durata: 4 aprilie – 31 octombrie 2007

4. Rezumatul proiectului:

Aspecte Descriere

Obiectivele

1. Creşterea, pe durata implementării proiectului, a gradului de cunoaştere şi promovare a muzicii tradiţionale româneşti în rândul a cel puţin 2500 de iubitori de tradiţii .
2. Dezvoltarea, timp de 5 luni a nivelului de educaţie culturală pentru 3200 de elevi din judeţele Alba, Hunedoara, Sibiu, Cluj şi Sălaj.
3. Îmbunătăţirea repertoriului şi a nivelului interpretativ pentru 60 de tineri interpreţi de folclor din judeţele Alba, Hunedoara , Sibiu, Cluj şi Sălaj

Grupuri ţintă/beneficiari direcţi
Iubitorii de muzică tradiţională românească – 2500 de beneficiari direcţi
Membrii Ansamblului de Muzică Tradiţională „Icoane” – 40 de beneficiari direcţi
Elevii din învăţământul preuniversitar din 5 judeţe – 3200 de elevi
Tineri solişti de folclor din 5 judeţe – 60 de interpreţi

Activităţile programului
Proiectul are stabilite 14 activităţi, eşalonate pe durata celor 7 luni de implementare . Unele dintre acestea se desfăşoară o singură dată, alte se repetă în funcţie de rolul lor în atingerea obiectivelor proiectului, aşa cum rezultă din Planul de activităţi. Vor fi:
Activităţi administrative : 2
Activităţi de pregătire, realizare şi promovare a a CD-urilor cu muzică tradiţională : 5
Activităţi pentru organizarea şi funcţionarea Reţelei de educaţie culturală – 2
Activităţi pentru tinerii interpreţi de folclor : 1
Activităţi de promovare a proiectului : 1
Activităţi de editare materiale promoţionale : 1
Activităţi de evaluare : 1
Activităţi eveniment de închidere a finanţării – 1

Rezultatele scontate
1 parteneriat public –privat dezvoltat şi implicat în promovarea patrimoniului imaterial
12 specialişti susţin salvarea şi promovarea patrimoniului imaterial
1 Reţea şcolară de educaţie culturală înfiinţată pentru a sprijini practicarea tradiţiilor de către copii
25 de şcoli din 5 judeţe membre ale reţelei vor promova tradiţii, meşteşuguri şi credinţe populare
3200 de elevi vor beneficia de un experiment de educaţie informală
5 serii de tabără pentru 150 de elevi, cadre didactice şi meşteşugari vor contribui la creşterea nivelului de educaţie culturală a copiilor.
1000 de „jurnale de vacanţă” realizate şi distribuite vor promova metode de educaţie informală
1 tabără de pregătire pentru 40 de membri ai Ansamblului „Icoane” va asigura perfecţionarea repertoriului şi interpretării
2000 de CD-uri cu muzică tradiţională românească realizate şi distribuite pentru satisfacerea nevoilor culturale
1 spectacol de lansare a CD-urilor va satisface nevoile culturale din zona ţintă a proiectului
500 de invitaţii pentru spectacolul şi 100 de afişe vor promova evenimentele proiectului
60 de tineri interpreţi de folclor din 5 judeţe susţinuţi pentru îmbunătăţirea repertoriului şi calităţii interpretative
2 conferinţe de presă şi 3 comunicate transmise la 35 de redacţii media din 5 judeţe

5. Rezultatele şi indicatori
5.1.Promovarea patrimoniului culturala imaterial
1.a 1 Ansmablu de muzică tradiţională implicat în salvarea şi promovarea muzicii tradiţionale
1.b 12 specialişti susţin realizarea de produse şi servicii culturale
1.c 2000 de CD cu piese reprezentative pentru patromoniul cultural imatrial vor fi distribuite finanţatorului, partenerilor, instituţiilor de profil, Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Afacerilor Externe, Academia Română etc. pentru valorificare în relaţiile interne şi externe.
1.d 2500 de consumatori de muzică tradiţională românească
1.e 2 emisiuni la posturile de televiziune; 2 emisiuni la posturi de radio
1.f 2 conferinţe de presă şi 3 comunicate de presă transmise la 30 de redacţii media
1.g 1 Reţea şcolară de educaţie culturală realizată
1.h 3200 de elevi cuprinşi în activităţi de educaţie culturală
5. 2. Dezvoltarea parteneriatului
2.a 1 parteneriat public –privat implicat în cunoaşterea şi promovarea patrimoniului cultural imaterial
2.b 3 parteri ai proiectului vor transfera din expertiza lor asupra altor organizaţii interesate să suţină salvarea şi promovarea moştenirii culturale; 3 parteneri vor avea dezvoltate capacităţile manageriale datorită metodogiei de implementare a proiectului, bunelor practici şi standardelor practicate de fundaţie
2.c 5 instituţii de profil atrase la susţinerea demersului nostru
2.d 25 de şcoli motivate să lucreze în reţea
5.3. Dezvoltarea resurselor umane ale proiectului
3.a 25 de cadre didactice instruite să susţină specialiştii proiectului în atingerea obiectiivelor
3.b 12 Fişe de post şi 25 de Fişe de rol elaborate şi aplicate; 1 procedură de perfecţionare profesională elaborată, dezbătută şi aplicată
3.c 1 echipă tehnică de implementare a proiectului instruită şi responsabilizată să atingă obiectivele proiectului
3.d 1 set de proceduri şi instrumente de lucru necesare unui management performant
3.e 1 tabără de instruire pentru 40 de membri ai ansamblului
3.f 1 stagiu de perfecţionare pentru 60 de tineri interpreţi de folclor

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.
Sari la bara de unelte