Share This Post

PROGRAM: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Caravana Măsurilor Active pentru Şomeri Hunedoara

Caravana Măsurilor Active pentru Şomeri Hunedoara

caravana-masurilor-2I. Caravana măsurilor active pentru șomeri Hunedoara

II. Parteneri:
• Asociaţia „Sprijiniţi copii” Alba Iulia
• Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu
• Grup Şcolar „Ovid Densuşianu” Călan
• Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara

III. Finanţator
Uniunea Europeană, prin programul Phare – Coeziune Economică şi Socială, Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane

VI. Sedii de implementare:
• Orăştie, str. Nicolae Bălcescu, nr.18
• Călan, str. Ovid Densuşianu, nr.5
• Hunedoara, str. Prutului, nr.9
• Geoagiu, str. Independenţei, nr. 47

VII.Obiective generale
1.Dezvoltarea, timp de 12 luni, a serviciilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera pentru 400 de şomeri din Orăştie, Geoagiu, Hunedoara şi Călan .
2. Creşterea, pe durata implementării proiectului, a nivelului de calificare pentru 150 de şomeri din localităţile Orăştie, Geoagiu, Călan şi Hunedoara

VIII. Descriere proiect:
Proiectul „Caravana măsurilor active pentru şomeri” a avut un caracter regional şi a fost administrat din municipiul Orăştie, dar a avut organizate 3 puncte de implementare în Geoagiu, Hunedoara şi Călan. În fiecare din cele 4 localităţi au fost organizate activităţi şi servicii pentru şomeri. A fost un proiect itinerant în care specialiştii s-au deplasat în localităţile ţintă pentru a furniza servicii de informare, consiliere, asistenţă, consultanţă, sprijin şi orientare pentru adaptarea şi integrarea pe piaţa muncii. Totodată, în fiecare localitate ţintă au fost organizate cursuri de calificare în meserii solicitate de angajatorii locali. Scopul proiectului a fost dezvoltarea măsurilor active necesare unei mai bune integrări a şomerilor pe piaţa muncii. Pentru susţinerea integrării şomerilor, au fost planificate 2 tipuri de măsuri cu mai multe servicii :
Măsuri Servicii sociale
Măsuri pentru reducerea neconcordanţei între cererea şi oferta de muncă Formarea şi administrarea de baze de date despre situaţia şomerilor
Identificarea şi promovarea ateptărilor angajatorilor (meserii căutate, tipuri de persoane, calificări/specializări etc.)
Educaţie informală pentru mobilitate profesională şi teritorială
Autorizarea partenerilor ca şi formatori permanenţi ai adulţilor pentru meserii solicitate pe piaţa muncii
Tipărirea şi distribuirea de publicaţii care să ofere şomerilor modele de CV-uri, Scrisori de intenţie, cereri de angajare, scenarii pentru participarea la un interviu etc.

Măsuri care să conducă la creşterea nivelului calificărilor
Cursuri de calificare :
Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor – 25 – Orăştie
Lucrător social – 25 – Orăştie
Lăcătuş mecac – 25 – Călan
Preparator produse lactate – 25 – Călan
Confecţioner produse textile – 25 – Hunedoara
Lucrător în creşterea animalelor – 25 – Gepagiu
Autocunoaştere prin Evaluare socio-profesională

IX. Noutăţi aduse de proiect :
• serviciile propuse au avut la bază rezultatele unor studii privind aşteptările şomerilor şi ale angajatorilor din cele 4 localităţi ţintă
• a implicat ONG şi instituţiile de învăţământ în formarea continuă a adulţilor, autorizându-le prin proiect.
• A susţinut dezvoltarea capitalului uman şi a învăţării pe tot parcursul vieţii
• A abordat o metodă nouă, mobilă de ofertare a serviciilor deplasând specialiştii în localităţile ţintă, aspect care încurajează foarte mutl mobilitatea ulterioară a şomerilor, permite standardizarea serviciilor şi activităilor
• A organizat în cele 4 localităţi a Clubului locurilor de muncă, structuri în care şomerii se pot întâlni cu angajatori, jurişti, sociologi, psihologi, asistenţi sociali, animatori socio-educativi şi alte persoane care să-i ajute în integrarea socială.

X. Indicatori de eficienţă şi rezultate atinse în cele 12 luni de proiect
1.Creşterea gradului de informare şi formare al şomerilor
1.a 5000 de bucăţi Ghidul pliant al şomerului realizate şi distribuite la şomeri şi furnizori de servicii pentru şomeri, din toată ţara
1.b 30 de suporturi de curs „Lucrător social” ( 25 pentru cursanţi, restul pentru lectori şi rapoarte)
1.c 30 de suporturi de curs „Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor”
1.d 30 de suporturi de curs „Montator pereţi şi plafoane din ghips carton
1.e 30 de suporturi de curs „Crescător/îngrijitor animale domestice pentru lapte şi carne”
1.f 30 de suporturi de curs „Preparator produse lactate”
1.g 30 de suporturi de curs „Lăcătuş mecanic”
1.h 2 conferinţe de presă şi 4 comunicate de presă transmise
1.i 20 de locuri de afişaj public valorificate în cele 4 localităţi ţintă ale proiectului

2. Dezvoltarea sistemului local de furnizare de măsuri active pentru şomeri
2.a 1 parteneriat public /privat dezvoltat şi implicat în dezvoltarea de măsuri active
2.c 7 specialişti în resurse umane au asigurat dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor necesare şomerilor pentru a se încadra în muncă
2.d 47 de lectori au susţinut pregătirea profesională a şomerilor în meserii solicitate de angajatori
2.e 12 întâlniri de analiză, dezbatere, preluare de experienţă şi promovare de modele de bune practici realizate în cadrul Comitetului proiectului
2.f 4 cluburi de locuri de muncă au crescut capacităţile de ocupare a şomerilor
2.g 1 curs de instruire a salariaţilor şi 3 stagii de perfecţionare profesională finalizate
2.h 1 sesiune de promovare/replicare a experienţei în furnizarea de măsuri active
2.i 100 de mape documentare pentru sesiunea de diseminare a rezultate lor proiectului

3. Promovarea dezvoltării capitalului uman şi a învăţării pe tot parcursul vieţii
3.a 400 de şomeri au primit servicii privind cariera
3.b 6 cursuri de calificare au fost organizate în 4 localităţi
3.c 150 de şomeri au fost calificaţi în meseri solicitate de angajatorii locali
3.d 15 % dintre beneficiarii direcţi ai proiectului încadraţi în muncă
3.e 1 acţiuni de evaluare şi adaptare de servicii
3.f 1 acţiune de măsurare a impactului măsurilor active furnizate de proiect

Share This Post

Asociația „Sprijiniți copiii“ este o structură privată, non-profit care acționează alături de actori relevanți din societate pentru dezvoltarea și incluziunea socială a copiiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sari la bara de unelte